La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș, în cursul lunii decembrie 2017, au fost efectuate 60. acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă.

Obiectivul principal al acțiunilor de control din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă l-a reprezentat identificarea muncii nedeclarate. Cu ocazia acestor verificări au fost identificate 20 persoane care lucrau fără forme legale și 10 persoane care prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 32 agenți economici, din care 10 agenți economici au fost sancționați pentru muncă nedeclarată.

Cu ocazia acestor verificări inspectorii au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale, din care 26 de avertismente și 23 de amenzi în cuantum de 322.000 lei și s-au dispus 110 de măsuri obligatorii, pentru deficiențele constatate.

Domeniile de activitate ale angajatorilor în care s-au identificat persoane care prestau activitate fără forme legale sunt: transporturi,baruri, protective și gardă, restaurant, culte religioase, organizații nonprofit, prestări servicii, comerț.

În perioada 07-13 decembrie 2017 s-a desfășurat Campania Națională privind verificarea modului în care angajatorii români respect prevederile legale referitoare la legislația muncii și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. Au fost efectuate 6 controale.

Sursa: Inspector șef, Jrs. Andrei Mureșan / Foto: colaj arhiva