Din pacate, nimic despre dotari sau imbunatatirea conditiilor pentru elevi…

Elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală sau să poarte uniforma unităţii de învăţământ, însă au obligaţia ca la începutul orei să îşi depoziteze telefoanele mobile în locul special amenajate în clasă. Așa prevede noul regulament de organizare a şcolilor, care a fost modificat de ministrul Educaţiei. Modificările au fost anunţate pe Facebook. Potrivit modificărilor, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea sau gestionarea fondurilor.

Există şi o prevedere legată de integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical în timpul orei de educaţie fizică şi sport, aceştia urmând să primească sarcini organizatorice. În document se mai menţionează că părintele sau susţinătorul legal al elevului care nu asigură şcolarizarea în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 şi 1000 de lei ori este obligat să prestezi de muncă în folosul comunităţii.

De asemenea, părintele sau tutorele legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative sau orelor de curs să îl preia.

Sursa:news.ro / Foto: arhiva