Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureș vine în întâmpinarea candidaților care doresc să devină studenți ai Universității cu primele informații despre examenul de admitere din anul 2018.

Astfel, UMF Tîrgu Mureș organizează examen conform Regulamentului propriu, pentru programele de studii de licenţă acreditate/autorizate de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Modalitatea de înscriere, calendarul de concurs și locul în care se vor desfășura probele scrise sau practice ale concursului de admitere, pentru toate programele de studii, vor fi anunțate în timp util, pe site-ul Universității.

Recomandăm consultarea periodică a secţiunii Admitere 2018 pentru a fi la curent cu informaţiile oficiale. Candidaţii la concursul de admitere din sesiunea iulie 2018 se pot înscrie la un singur program de studii.

Candidaţii la concursul de admitere din sesiunea iulie 2018 se pot înscrie la un singur program de studii.

A. La programele de studii: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie 

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

I.  Proba de concurs la programele de studii MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ constă dintr-un test grilă, la una dintre următoarele discipline: Biologie sau Chimie, la alegere.

Notele obţinute la biologie sau chimie în cadrul aceluiaşi program de studiu, în funcţie de opţiunea candidatului, sunt echivalente în realizarea clasificării finale.

1. Pentru Biologie – Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspuns la alegere” și vor fi “la prima vedere”, adică vor fi formulate de comisia de admitere înainte de concurs.

Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte; nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

Bibliografia constă din manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în  “Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină“, respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

Două capitole, Capitolul 7 (Sistemul osos) şi Capitolul 9 (Sistemul muscular) din această carte nu vor face parte din bibliografia de admitere.

2. Pentru Chimie – Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns. Toate cele 100 de întrebări vor fi de tip „întrebări cu răspunsuri la alegere” și vor fi “la prima vedere”, adică vor fi formulate de comisia de admitere înainte de concurs. Întrebările pot avea 1 sau 2 răspunsuri corecte. Nu se va preciza care dintre întrebări au 1 sau 2 răspunsuri corecte.

Tematică

I. Noţiuni generale de chimie. Soluţii. Solubilitate. Caracter acido-bazic. pH. Reacţii acido-bazice. Echilibru acido-bazic. Soluţii tampon. Reacţii redox. Energia şi reacţiile chimice.

II. Structura şi reactivitatea compuşilor organici. Structura compuşilor organici şi nesaturarea echivalentă. Formarea legăturilor covalente, legături sigma şi pi, legături covalente simple şi multiple, orientarea spaţială a legăturilor covalente. Tipuri de atomi de carbon, catene de atomi de carbon. Legături covalente omogene şi heterogene. Legătura ionică şi legătura coordinativă. Legătura covalentă polară şi cea nepolară, polaritatea moleculelor. Legături intermoleculare. Izomerie (de constituţie şi stereoizomerie – enantiomerie şi diastereoizomerie). Tipuri de reacţii ale compuşilor organici (substituţia, adiţia, eliminarea, transpoziţia, reacţii de oxido-reducere în chimia organică). Grupe funcţionale şi clasificarea compuşilor organici în funcţie de tipul grupei funcţionale.

III. Clase de compuşi organici. Hidrocarburi, compuşi halogenaţi, alcooli, fenoli, amine, aldehide şi cetone, compuşi carboxilici, derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici, nitroderivaţi, săpunuri şi detergenţi.

IV. Compuşi cu importanţă biologică şi noţiuni de biochimie. Zaharide, aminoacizi, peptide, proteine, grăsimi, acizi nucleici, enzime, hormoni, hidroxiacizi şi cetoacizi, hormoni, metabolism, energia în sistemele biologice.

V. Alte clase de compuşi organici. Medicamente, coloranţi.

VI. Aplicaţii numerice. Aplicaţiile numerice includ calcule de concentraţii, diluţii, conversii de unităţi de măsură, randamente de reacţie.

Bibliografie

Manuale în limba română

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6
2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie X, Editura LVS Crepuscul, 2005. ISBN 973-8265-47-9
3. Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8
4. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0
5. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8
6. Ion Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas, CHIMIE. Manual pentru clasa a XI-a, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN 973-86291-9-5
7. Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu, Chimie C1 manual pentru clasa a XI-a Editura Akademos Art, 2006. ISBN 973-87549-6-8
8. Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1 şi 8.2 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Chimie, manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN 973-8265-25-8 (Ediţie revizuită 2015)
9. Capitolele/subcapitolele: 1, 2.1, 2.2, 2.10 şi 4.1 în: Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David, Chimie C1 clasa a XII-a, Editura ALL, 2007. ISBN 978-973-684-666-3
10. Capitolele: 1, 4  în: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan, Chimie. Manual pentru clasa a XII-a, C1, Editura Mistral, 2007. ISBN 978-973-88418-0-2

 

Manuale în limba maghiară

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2
2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu: Kémia X. osztály, LVS Crepuscul Kiadó, 2005. ISBN: 973-8265-62-2
3. Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1
4. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN:  973-8239-59-1
5. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9
6. Ion Baciu, Daniela Bogdan, Ștefan Tomas: Kémia tankönyv a XI. osztály számára, Elméleti vonal, Reál tagozat, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN: 987-973-88418-1-9
7. Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel, Akademos Art Kiadó, 2006. ISBN: 973-114-017-4
8. Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1 şi 8.2 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, traducere: Szilveszter Mihálycsa: Kémia tankönyv a IX. osztály számára, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN: 973-826-533-9, 978-9738265332
9. Capitolele/subcapitolele: 1, 2.1, 2.2, 2.10 şi 4.1 în: Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Lia Cojocaru, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2008. ISBN: 978-973-114-046-9
10. Capitolele: 1, 4 în Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan: Kémia tankönyv a XII. osztály számára, C1, Elméleti vonal, reál tagozat, Editura Mistral, 2007. ISBN: 987-973-88418-8-8

 

II. Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la programul de studii farmacie

Proba de concurs – Chimie organică. Testul grilă va consta din 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect și testul va fi constituit astfel:

– 50 de întrebări extrase din cartea cu întrebări de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014, capitolele I, III, IV, V

– 50 de întrebări “la prima vedere”, elaborate de comisia de admitere din tematica şi bibliografia indicată în continuare.

Pentru întrebările extrase din cartea de teste de chimie organică, Veronica Avrigeanu şi col., Editura University Press, 2014, sunt considerate răspunsuri corecte exclusiv cele care sunt menționate în aceasta, iar ordinea celor 5 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

Tematică

I. Structura compuşilor organici. Structura compuşilor organici şi nesaturarea echivalentă. Formarea legăturilor covalente, legături sigma şi pi, legături covalente simple şi multiple, orientarea spaţială a legăturilor covalente. Tipuri de atomi de carbon, catene de atomi de carbon. Legături covalente omogene şi heterogene. Legătura ionică şi legătura coordinativă. Legătura covalentă polară şi cea nepolară, polaritatea moleculelor. Legături intermoleculare. Izomerie (de constituţie şi stereoizomerie – enantiomerie şi diastereoizomerie). Tipuri de reacţii ale compuşilor organici (substituţia, adiţia, eliminarea, transpoziţia, reacţii de oxido-reducere în chimia organică). Grupe funcţionale şi clasificarea compuşilor organici în funcţie de tipul grupei funcţionale.

II. Clase de compuşi organici. Hidrocarburi (saturate, nesaturate, aromatice). Compuşi halogenaţi. Alcooli, fenoli. Amine. Aldehide şi cetone. Compuşi carboxilici. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. Săpunuri şi detergenţi. Aminoacizi. Proteine. Grăsimi. Zaharide.

III. Aplicaţii numerice. Aplicaţiile numerice includ calcule de concentraţii, diluţii, conversii de unităţi de măsură, randamente, în contextul unor probleme de chimie organică.

Bibliografie

Manuale în limba română

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6
2. Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8
3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0
4. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8

 

Manuale în limba maghiară

1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2
2. Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1
3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN:  973-8239-59-1
4. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9

 

BProba de concurs la programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică dentarăCosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic  va consta dintr-un test grilă din biologie.

Bibliografia constă din 5 capitole cuprinse în : manualul Anatomie şi Fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină – Barron’s – ediţia în limba română, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – ediţia în limba maghiară, Editura University Press 2014, precum şi cele menţionate în  “Precizări legate de terminologia folosită în manualul de Anatomie și Fiziologie pentru admitere la facultățile de medicină“, respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

Cele 5 capitole din care se vor elabora întrebările sunt:

– Capitolul 15. Sistemul cardiovascular

– Capitolul 17. Sistemul respirator

– Capitolul 18. Sistemul digestiv

– Capitolul 20. Sistemul urinar

– Capitolul 23. Sistemul reproducător feminin

Testul grilă va consta din 50 de „întrebări cu răspuns la alegere” constituit astfel:

– 40 de întrebări vor fi alese din lista de întrebări existente la sfârșitul celor 5 capitole indicate  (secțiunea „Întrebări cu răspuns la alegere”). Atenţie:  ordinea celor 4 variante de răspunsuri poate fi modificată faţă de cea din carte.

– 10 întrebări vor fi elaborate de comisia de admitere, “la prima vedere”, din cele 5 capitole indicate.

Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 70% va avea nota obținută la testul grilă, iar 30% media de la bacalaureat.

Indiferent de programul de studii, candidaţii pot opta ca proba de concurs să fie susţinută în limba română sau maghiară, în funcţie de limba în care au susţinut bacalaureatul.

C. Pentru programul de studiu Educaţie fizică și sportivă se va aplica Metodologia de admitere 2018 specifică acestui program.

Sursa: blog UMF