Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș informează cetățenii cu privire la înscrierea prin mențiune a numelui de familie și/sau prenumelui tradus în alte limbi decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi.

Persoana al cărui nume și/sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi, poate cere înscrierea prin mențiune pe actele de stare civilă a numelui de familie și/sau a prenumelui tradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât și la cele privind părinții.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/ primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă sau la domiciliul solicitantului.

Cererea se aprobă de către primarul unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. Termenul legal de soluționare este de 30 de zile.

Documente necesare:

— documentul cu care se face dovada identității, în original și copie;

— certificatele de stare civilă care urmează a fi preschimbate în urma traducerii ori a ortografierii numelui de familie și/sau prenumelui;

— traducerea sau ortografierea oficială, autentificată de notarul public (pentru situațiile în care ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă).

Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori și asupra soțului/soției, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă își dă consimțământul.

CJ Mures / Foto: colaj