Ne mai miram ca avem aeroport nefunctional…

Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prin HCJM nr. 25/2012, Curtea de Conturi a României a îndeplinit două misiuni de audit la aceasta, privitor la perioada 2012-2014. In urma acestuia s-a constatat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei si mai multe persoane, membri ai Consiliului de Administratie, acuzate: Vasilescu Vladimir, Gherendi Luminița, Dobroiu Viorica, Biriș Simona Camelia, Frâncu Aleodor Marian, Pop Ioan-Petru.

Aferent fiecărei decizii organul de control a analizat și verificat modul de implementare a celor dispuse, constatările fiind consemnate în rapoarte de follow-up întocmite în funcție de fiecare decizie în parte, reținându-se de fiecare dată că măsurile nu au fost integral implementate din perspectiva rezultatului urmărit.

Astfel, pentru preîntâmpinarea prescripţiei dreptului material la acţiune, se impune promovarea unei acţiuni în justiţie împotriva foștilor administratori ai Regiei, care se fac răspunzători de neîndeplinirea la timp a obligaţiilor legale şi contractuale de natură a asigura recuperarea la bugetul Regiei a prejudiciilor constatate prin Decizia nr.725/2013.

Cât privește stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr.7/2015, a cărui termen de realizare a fost prelungit până la data de 31.01.2018, urmează ca autoritatea județeană să monitorizeze în permanență rezultatele obținute de Regie în demersurile ei, urmând ca în raport de acestea, să facă propuneri de măsuri concrete Consiliului, de îndată ce se va impune.

Menţionăm că, potrivit prevederilor art.16 alin.(1) O.U.G. nr.109/2011, „administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de actul de înfiinţare”.

Situație privind prejudiciile de recuperat

Sursa: CJ Mures / Foto: colaj