UBM Feed Romania SRL realizeaza cea mai mare investiție cu capital româno-maghiar din sectorul agricol.  Ceremonia de punere a pietrei de temelie a fabricii, va avea loc în data de 22 noiembrie, în comuna Sânpaul.

Compania, având ca acționari Grupul UBM, Grupul East și Oprea Avicom, își propune o investiție în valoare de 15 milioane de euro în comuna Sânpaul, județul Mureș în vederea înființării unei fabrici de nutrețuri combinate.

Noua unitate de producție va fi cea mai mare fabrică de furaje independentă (care nu produce pentru consum propriu) din țară, cu o capacitate de producție de 30 tone/oră, adică cca. 220.000 tone/an și un flux tehnologic de ultimă generație, fiind una dintre cele mai moderne fabrici la nivel European.