Marți, 14.11.2017, a avut loc la Biblioteca Județeană Mureș, evenimentul de lansare a Platformei VECTOR Mureș, o invitație la dialog și parteneriat, lansată de către Comuna Livezeni și partenerii săi, stakeholderilor mureșeni — autorități locale, instituții publice și private, companii, societatea civilă. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ‘Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni’.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor de educație și cultură, organizațiilor neguvernamentale, companiilor, partenerilor sociali cu activitate în județul Mureș.

Platforma Vector Mureș are ca obiective:

  • Dezvoltarea voluntariatului și a implicării active în județul Mureș
  • Crearea unui cadru de transfer de modele și bune practici
  • Atragerea de fonduri pentru comunitate
  • Acces la tehnologie și instrumente inovative
  • Dezvoltare de programe pentru ocupare durabilă
  • Îmbunătățirea reprezentării la nivel de politici publice

Prim platforma, ne propunem să sprijinim, prin resursele de care dispunem sau pe care le putem atrage, coagularea intereselor convergente ale principalilor stakeholderi locali, pe care o vedem ca pe un obiectiv strategic, întrucât numai un demers de anvergură poate să asigure un efort conjugat din partea celor mai activi actori socio-economici, pentru reducerea disparităților și dezvoltarea comunității mureșene.

Evenimentul a fost primul dintr-un program amplu care cuprinde 6 dezbateri ale platformei VECTOR Mureș, 6 programe de voluntariat, 5 schimburi de experiență, 1 program de susținere a ocupării și de dezvoltare a antreprenoriatului, 6 evenimente culturale și 6 târguri tradiționale de promovare a comunităților multietnice.

Pe parcursul evenimentului de lansare, reprezentanții Consiliului Județean Mures, ai Primăriei Tîrgu Mureș și ai DGASPC, au salutat această inițiativă și și-au arătat deschiderea și sprijinul pentru această inițiativă. Totodată, reprezentanții instituțiilor de educație și ai societății civile, prezenți la eveniment, au decis să se alăture și să contribuie la atingerea obiectivelor comune ale Platformei, împreună cu Primăria Comunei Livezeni, școala Gimnazială Benedek Elek Livezeni, Asociația pentru Inovare Socială, Fundația Rhema și Unic Sports.

Lansăm pe această cale invitația tuturor organizațiilor și companiilor din județul Mureș, care derulează activități pentru dezvoltarea comunităților din care fac parte, de a se înscrie în cadrul Platformei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm sa ne contactați la adresa de email livezeni@inovare-socială.ro.

Proiectul ‘Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni’, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020, Axa prioritară 4 ‘Incluziunea socială și combaterea sărăciei’ este implementat de Comuna Livezeni, în parteneriat cu școala Gimnazială Benedek Elek Livezeni, Asociația pentru Inovare Socială, Fundația Rhema și Unic Sports și contribuie la dezvoltarea comunității marginalizate din comuna Livezeni, printr-o investiție de peste 19 milioane de lei pe o durată de 36 de luni.