Ilegalitati comise de arhitectul sef al municipiului Tirgu Mures in cazul autorizarii cladirii EON din Tirgu Mures?

În 26.10.2017 s-a publicat un articol în s-au sesizat nenumăratele probleme cu care se confruntă locuitorii din zona străzilor Pandurilor şi Transilvaniei de când a fost construită, de către familia Benţa, clădirea E-ON.

Da, este adevărat! Încă de acum 2 ani de când s-a mutat compania E-ON, scandalurile pe locurile de parcare dintre unii angajaţi ai companiei şi locuitorii din zona celor 2 străzi se ţin lanţ – certuri, ameninţări, maşini avariate, nenumărate reclamaţii la Primăria Tirgu Mures, la Poliţia Locală Mures (PLM) – fără nici un rezultat însă.

Toate acestea din cauza unui arhitect şef care, cu orice chip şi cu nerespectarea prevederilor legale, a vrut să-i favorizeze pe cei din familia Benţa pentru construirea clădirii, având în vedere că E-ON era interesată de închirierea acesteia, afacerea fiind parafată dinainte de edificarea imobilului în cauză.

Ne întrebăm cu toţii de ce arhitectul şef a eliberat autorizaţia de construire nr. 445 din 2013, în condiţiile în care era evident faptul că locurile de parcare vor fi o problemă, mai ales că în clădirea de birouri urmau să muncească aproximativ 600 de angajaţi, care nu vor avea unde să-şi parcheze maşinile personale, având în vedere că E-ON a asigurat doar 150 de locuri de parcare subterane, pentru parcarea maşinilor de serviciu?

Pentru a asigura şi acele 150 de locuri de parcare, Benţa a răscumpărat locurile de parcare subterane alocate celor 2 blocuri existente/construite în baza autorizaţiei de construire din 2007, locatarii rămânând fără ele au fost nevoiţi să-şi parcheze maşinile în parcările de la suprafaţă, care oricum erau deja supraaglomerate.

Astfel, în baza aceloraşi locuri de parcare din subteranul blocurilor, primăria a eliberat două autorizaţii de construire, ceea ce este evident o încălcare a legislaţiei de specialitate, care spune că proprietarul este obligat să asigure minim un număr de locuri de parcare, funcţie de numărul de apartamente, în cazul blocurilor de locuinţe, iar în cazul unor spaţii comerciale, spaţii de cazare, sedii de firme, funcţie de numărul de angajaţi, clienţi, etc

Primăria a eliberat autorizaţia de construire – nr. 445 pentru – Construire clădire birouri, prin modificarea soluţiei autorizate prin autorizaţia de construire nr. 1217/2007 (prin care a fost autorizată construirea a 4 blocuri de locuinţe, din care au fost realizate doar 2) – vezi site-ul primăriei -, cu nerespectarea şi a altor prevederi din domeniul construcţiilor, adică a Legii 50/1991, art. 7, alin. 15, în care se menţionează că, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire. La data eliberării autorizaţiei nr. 445/2013, autorizaţia iniţială nr. 1217/2007 era expirată.

Având în vedere că Benţa a demolat în totalitate construcţia începută, respectiv fundaţia şi planşeul peste subsolul celor 2 blocuri ce nu au mai fost realizate, prevederile autorizaţiei din 2013 nu au fost respectate. Conform Legii nr. 50/1991, prin modificarea soluţiei autorizate se aprobă modificări la o clădire aflată deja în construcţie, nu se aprobă demolarea construcţiei, pentru care se emite autorizaţie de desfiinţare şi nu se aprobă realizarea altei clădiri (clădirea de birouri), pentru care se emite o autorizaţie de construire nouă.

De asemenea, pentru realizarea respectivei clădiri de birouri, primăria trebuia să solicite proprietarului să realizeze un PUZ (Plan Urbanistic Zonal), aşa cum prevede Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, ceea ce nu s-a întâmplat.

De ce spunem asta? Pentru că Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Tg. Mureş, vezi site-ul primăriei, prevede că în zona respectivă se admite doar construirea blocurilor de locuinţe, ceea ce s-a şi dorit în primă fază prin autorizaţia nr. 1217/2007.

În consecinţă, trebuia solicitat şi întocmit un PUZ pentru obţinerea unei derogări de la PUG în ceea ce priveşte funcţiunea zonei, conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 32, pct.5, lit. a.

Prin emiterea directă a autorizaţiei de construire din 2013, fără ca primăria să solicite întocmirea unui PUZ, arhitectul şef l-a favorizat pe Benţa. Astfel, acesta nu a mai fost nevoit să întocmească şi să obţină aprobarea PUZ-ului de către consiliul local, Benţa obţinând astfel timp preţios şi, de asemenea, fiind scutit de cheltuieli suplimentare determinate de realizarea PUZ-ului.

Doamnă arhitect şef, de ce aţi eliberat această autorizaţie de construire cu încălcarea gravă a prevederilor legale în materie? Este adevărat că înainte de a fi arhitect şef al municipiului Tg. Mureş aţi fost angajata lui Benţa?

Fiind curioşi din fire, am consultat declaraţiile de avere postate pe site – ul primăriei şi am constatat că funcţia respectivă vă aduce venituri consistente sau veniturile respective provin şi din alte surse? De exemplu de la diferiţi dezvoltatori imobiliari cărora le facilitaţi obţinerea autorizaţiilor de construire, deşi acestea nu respectă prevederile legale, ca şi în această situaţie?

Doamnă arhitect şef Dana Miheţ, având în vedere ilegalităţile pe care le-aţi comis şi pentru faptul că v-aţi bătut joc de locuitorii unui cartier întreg, vă cerem urgent demisia.


Va prezentam la final si datele financiare ale firmei RCB Development & Consulting SRL, una din firmele familiei Benta – asta a scapat de bagarea in faliment, dar inregistreaza si ea datorii inclusiv la primaria Tirgu Mures -, chiar cea care detine cladirea EON si cartierul Belvedere din Tirgu Mures. Si da, doamna arhitect şef Dana Miheţ a lucrat pentru familia Benta inainte de instalarea in functie la primaria Tirgu Mures…

Semneaza: un grup de locatari exasperati de situatie / Foto: colaj