Asa procedeaza si primaria sau conducerea spitalului judetean Mures si multe alte institutii de stat, in momentul in care se vad pusi in situatia de a da explicatii referitoare la unele lucruri pe care persoanele din conducerea acestor institutii, le doresc ascunse. Sa speram ca Avocatul Poporului nu va ramane singura institutie care se va ocupa de acesti delatori incompetenti functional!

Avocatul Poporului cere obligarea Primăriei Municipiului Târgu-Mureș să facă publice o serie de contracte de reabilitare și reparații ale unor instituții de învățământ, împreună cu actele adiționale și alte documente aferente – Acțiune în contencios administrativ

Avocatul Poporului a intentat o acțiune în contencios administrativ prin care solicită obligarea Primăriei Municipiului Târgu-Mureș să comunice informațiile de interes public legate de mai multe contracte de reabilitare și reparații ale unor instituții de învățământ, împreună cu actele adiționale și alte documente aferente.

Acțiunea Avocatului Poporului este urmarea unei petiții adresate, în 25 aprilie 2017, prin care un cetățean semnala faptul că a solicitat Primăriei Târgu-Mureș, în 16 martie 2017, comunicarea unor copii certificate pentru conformitate cu originalul ale unor contracte de lucrări, împreună cu toate documentele aferente acestor contracte. Reprezentanții administrației locale au comunicat faptul că nu pot soluționa în mod favorabil solicitările, întrucât toate cele 5 contracte conțin clauze de confidențialitate.

Avocatul Poporului a constatat că petiția sus-menționată este întemeiată și a făcut mai multe demersuri către Primăria Târgu-Mureș, în urma cărora administrația locală a remis copiile contractelor, nu însă și celelalte documente aferente. Mai mult, Primăria Târgu-Mureș a menționat, în mod expres, faptul că la aceste contracte nu au fost încheiate acte adiționale (în condițiile în care petentul a intrat în posesia unui astfel de act adițional încheiat la unul dintre contracte). Totodată, reprezentanții administrației locale au justificat refuzul de comunicare a celorlalte documente solicitate, prin posibilitatea pe care o avea petentul de a accesa site-ul SEAP, unde acestea s-ar regăsi.

Conform constatărilor Avocatului Poporului, Primăria Târgu-Mureș a refuzat, în mod nelegal, să pună la dispoziția petentului informațiile solicitate, motivând, în principal, existența unor clauze de confidențialitate în cadrul acestora. Însă, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, contractele de achiziții publice fac parte din categoria informațiilor de interes public, deoarece privesc activitățile Primăriei Municipiul Târgu Mureș și nu sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public.

Deși a susținut acest lucru, Primăria Târgu-Mureș nu a făcut dovada că informațiile solicitate fac parte din categoria celor exceptate de la accesul persoanelor la aceste informații, conform prevederilor Legii nr. 544/2001. Avocatul Poporului apreciază că nu este suficientă inserarea unor așa-numite clauze de confidențialitate în conținutul contractelor de achiziție publică, pentru justificarea refuzului de comunicare a acestor contracte către persoanele fizice sau juridice interesate, ci trebuie să se facă dovada certă că, pe de o parte, se va face publicitate acestor contracte, iar, pe de altă parte, această publicitate aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, dar și principiului concurenței loiale.

Simpla invocare/stipulare a unor clauze de confidențialitate nu este suficientă pentru a fi acceptată ca excepție de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public. Nu aceasta a fost voința legiuitorului atunci când a completat Legea nr. 544/2001 cu dispoziții referitoare la contractele de achiziții publice!

Nu pot fi reținute nici susținerile referitoare la refuzul accesului la informațiile de interes public, prin aceea că unele dintre documentele solicitate s-ar regăsi pe platforma electronică SEAP, deoarece legea nr. 544/2001 nu prevede ca modalitate de comunicare a informațiilor care privesc activitatea unei autorități publice, trimiterea la alte surse. În plus, unele afirmații ale Primăriei Municipiului Târgu Mureș au fost contrazise în fapt, în sensul că petentul a aflat de existența unui act adițional la unul dintre contracte, ceea ce infirmă susținerile reprezentanților administrației locale referitoare la inexistența actelor adiționale la contractele de achiziție publică solicitate.

Prin urmare, Avocatul Poporului consideră că cererea petentului îndeplinește toate condițiile cerute de Legea nr. 544/2001 și că, prin necomunicarea informațiilor solicitate, Primăria Municipiului Târgu Mureș nu și-a îndeplinit, în mod nejustificat, obligațiile legale, având în vedere că nici până în prezent acestuia nu i-a fost permis accesul la informațiile publice, fiind evidentă încălcarea dreptului persoanei de a avea acces la orice informație de interes public.

Celelalte aspecte, precum și motivele de drept și de fapt care stau la baza acțiunii formulate de Avocatul Poporului, pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea Contencios Administrativ.