Producătorul de articole din fa­ian­ţă pentru menaj Cesiro din Si­ghi­şoa­ra, judeţul Mureş, are dis­po­nibile în pre­zent 117 locuri de muncă, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificaţi la am­ba­larea produselor so­lide şi semisolide (55), cu studii gim­na­ziale şi fără experien­ţă, potrivit site-ului Agen­ţiei Judeţene pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Muncă Mureş.

Oficialii companiei din Mureş au declarat anterior că se confruntă cu pro­bleme legate de găsirea forţei de muncă ne­cesară, iar din cauza lipsei de per­sonal, capacitatea de producţie în 2017 se va menţine la nivelul anului trecut. La fi­nalul lunii iulie a acestui an, Cesiro Sighi­şoara avea 1.100 de angajaţi, faţă de un număr mediu de 1.300 în 2016, potrivit datelor furnizate de com­panie şi celor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Cesiro Sighisoara, Strada Mihai Viteazu 96, Sighișoara 545400, Telefon: 0265 771 493

Sursa:zf.ro