Admitere ianuarie 2018

    • Au fost aprobate 2.880 de locuri la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, în anul școlar 2017-2018, sesiunea de admitere ianuarie 2018 prin dispoziția DGMRU nr. II/19146 din 10.10.2017
    • Concursurile de admitere vor avea loc în perioada 13–21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor ce urmează a fi mediatizate de către unitățile de învățământ.
    • Probele eliminatorii: vizita medicală, test psihologic și probele de aptitudini fizice.
  • Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test scris, susținut la aceeași dată, 20 ianuarie 2018, comun la toate școlile, cu excepția Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești.

Recrutarea candidaților

    • Recrutarea candidaților se realizează de structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale și teritoriale, potrivit specialității pentru care optează candidații – poliție, poliție de frontieră, jandarmi, pompieri, în funcție de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate.
  • Cererile-tip de înscriere se depun de candidați la unitățile de recrutare până la data de 5 decembrie 2017.

Admiterea în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii care pregătesc personal pentru M.A.I

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs vor fi comunicate public în perioada următoare pe paginile de internet ale școlilor noastre.


Sesiunea 2017 – Oferta de scolarizare
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

ADMITEREA în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii care pregătesc personal pentru M.A.I.

SESIUNEA 2017
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

Concepţia de formare profesională a personalului MAI pentru perioada 2013-2017
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

Planul general de măsuri pentru implementarea concepţiei de formare profesională a personalului MAI pentru perioada 2013-2017
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

Procedura privind selecționarea personalului din cadrul serviciilor relevante la activitățile de formare organizate sub egida Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL)
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice pentru examenul pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – sesiunile anului 2015
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice în cadrul examenului pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în Ministerul Afacerilor Interne – 2016-
Text integral (descarcă fişier în format „pdf”)

IPJ Mures / mai.gov.ro