În cei 60 de ani de activitate, cercetătorii Institutului de Cercetări Socio-Umane ‘Gheorghe Șincai’ al Academiei Române, care funcționează la Târgu Mureș, au publicat 1.133 de studii, peste 60 de volume și au participat la editarea a 104 cărți apărute în străinătate, a anunțat, vineri, directorul instituției, profesor universitar doctor Cornel Sigmirean.

Anunțul a fost făcut cu ocazia celei de-a doua ediții a Simpozionului Național ‘Constantin Rădulescu-Motru’, care se desfășoară la Târgu Mureș începând de joi, timp de trei zile, și în care sunt abordate două teme majore, ‘Maiorescu și maiorescienii’ și ’60 de ani de cultură și cercetare științifică la Institutul de Cercetări Socio-Umane ‘Gheorge Șincai’ din Târgu Mureș’.

Potrivit prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Institutul abordează două domenii de cercetare, Istorie (istoria economiei agrare și a vieții private, istoria formării intelectualității, elite transilvănene în secolele XVIII-XX, istoria minorităților în regimul comunist, istoria bisericii și a vieții religioase, România în contextul relațiilor internaționale și istoria marginalilor) și Filologie (istoria exilului românesc și istoria literaturii române și imagologie și literatura comparată).

Institutul de Cercetări Socio-Umane ‘Gheorge Șincai’ din Târgu Mureș a fost înființat în 1957, ca secție a Bazei de Cercetări Științifice a Academiei Române, pentru cercetarea istoriei din spațiul central și de sud-est al Transilvaniei, iar de atunci a avut mai multe denumiri și diferite administrații. Din 8 martie 1990, a revenit sub autoritatea Academiei Române.

‘În cei 60 de ani de activitate, în cadrul Institutului s-au cercetat subiecte de importanță majoră din istoria Transilvaniei și din cultura și civilizația românească în context european. Specialiștii în istoria veche au abordat cu prioritate aspecte legate de structura așezărilor neolitice din arealul mureșean și etnogeneza poporului român, prin reevaluarea rolului celților și germanilor în procesul de geneză a românilor. Remarcabile rămân pentru Institut realizările științifice ale cercetătorilor în istoria veche, Valeriu Lazăr, “Repertoriul arheologic al județului Mureș” și Adrian Husar — “Celți și germani în Dacia romană”, lucrări premiate de Academia Română. Specialiștii în istoria Evului Mediu au vizat în cercetările lor istoria economiei agrare și a mineritului, în special prin contribuția istoricilor Szabo Miklos și Simon Zsolt’, a arătat Cornel Sigmirean.

Acesta a punctat că, în ‘Istoria Evului Mediu’, Institutul de Cercetări Socio-Umane ‘Gheorghe Șincai’ are meritul de a fi inițiat primele cercetări sistematice asupra intelectualității medievale.

Potrivit lui Sigmirean, Istoria intelectualității, în primul rând din spațiul Transilvaniei, a devenit o temă majoră în cercetările Institutului, iar din studiile dedicate acesteia s-au născut numeroase cercetări monografice privind mari personalități precum Avram Iancu, Iosif Hodoș, Alexandru Papiu Ilarian, Pavel Vasici și alții.

De asemenea, în cei 60 de ani de activitate, cercetătorii Institutului ‘Gheorghe Șincai’ au abordat subiecte precum istoria bisericii și istoriografia ecleziastică, istoria marginalilor, minoritatea maghiară în timpul regimului comunist, relațiile bisericii cu statul comunist.

‘Restrâns ca număr de cercetători, colectivul de la secția de filologie a participat la elaborarea lucrării Dicționarul General al Literaturii Române, operă coordonată de Institutul de Istorie și Teorie Literară “George Călinescu”. În prezent, proiectul major al colectivului de istorici și filologi de la Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” este realizarea Dicționarului Biografic al Personalităților din Transilvania’, a precizat prof.univ.dr.Cornel Sigmirean.

Sursa:agerpres.ro