Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, prin intermediul Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii, a lansat concursul de eseuri pe tema violenţei intitulat „CU VIOLENŢA PIERZI MEREU!”, destinat liceenilor, având ca scop conştientizarea şi sensibilizarea acestora privitor la nocivitatea actelor de violenţă.

Elevii de liceu/grupuri şcolare (indiferent de anul de studiu), doritori să participe la concurs, pot trimitemaxim 2 lucrări/elev cu următoarele specificaţii : eseurile vor fi tehnoredactate sau, în cazul în care nu este posibil, scrise cu pix/cerneală pe coli A4, iar la finalul fiecărei lucrări se va menţiona numele şi prenumele elevului, şcoala frecventată, numele şi prenumele dirigintelui , adresa email şi număr de telefon(elev participant/ părinte/ diriginte).

Se urmăreşte adaptarea conţinutului la tema concursului,  respectarea specificaţiilor de fond şi formă,mesajul transmis şi ineditul lucrării, sugestivitatea titlului ales, imaginaţia creatoare a elevului .

Eseurile pot fi trimise fie prin poştă la adresa IPJ Mureş, str. Borsos Tamas nr.16, Tîrgu Mureş, jud. Mureş (în atenţia Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii), fie predate direct la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş sau pe adresa de mail pincagabriela@yahoo.com ori Facebook Siguranta Muresenilor, iar termenul limită pentru aceasta este 10.11.2017.

Jurizarea şi premierea eseurilor câştigătoare va avea loc în cadrul unui eveniment organizat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, în data de 24.11.2017, dată în care este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeii.

Urăm succes tuturor elevilor interesaţi!

IPJ Mures