Maine, in cadrul sedintei Consiliului Judetean Mures, se supune la vot proiectul privind aprobarea listei fructelor ce pot fi distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative aferente

Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de
stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi
produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori
zilnice/preşcolar/şcolar;

b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor,
laptelui şi produselor lactate.

Fructele și legumele care pot fi distribuite sunt: mere, pere, struguri de masă, prune, morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie, ardei gras, castraveți proaspeți – pct.II, lit.A din anexa nr.1 la HGR nr.640/2017.

Măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017-2018, conform art.4, alin. (1) din HGR nr.640/2017 sunt:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art.3 alin.(3) şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.”

CJ Mures / Foto:ziare.com