Incepând cu data de 11 octombrie a.c. pentru o perioadă de 60 de zile, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Mureş execută lucrări de reparaţii curente și capitale la barajul de priză de apă nr.2 (barajul nou) din Tirgu Mures.

Aceste lucrări specifice se execută în baza Programului anual de gospodărire a apelor şi care datorită complexităţii lor, presupun anumite operaţiuni de ridicare/coborâre a nivelurilor, care coroborate cu prognoza şi eventualele precipitaţii, nu se pot executa decât în perioadele secetoase.

S-au executat lucrări de reparații stavile plane și batardouri, înlocuire garnituri de etanşare, reparaţii la sistemele de acţionare (ridicare/coborâre). În această perioadă se execută lucrări de zidărie cu mortar special (torcretare) la componentele din beton ale barajului (culee, pile). Aceste lucrări sunt absolut necesare pentru funcționarea în siguranță a barajului de priză de apă.

Valoarea acestor lucrări este de 550.000 lei, iar fondurile sunt asigurate din sursele proprii ale Administrației Bazinale de Apă Mureș.

  

SGA Mureş isi cere scuze pentru eventualele situaţii neplăcute, în special locuitorilor riverani, şi vă asigurăm că vom acţiona cu cea mai mare atenţie şi profesionalism, în aşa fel încât disconfortul creat să fie minim.