Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează, în perioada 03.11.2017-20.11.2017, concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante, (perioadă nedeterminată) de asistenți medicali generaliști, astfel:

Secția clinică chirurgie generală 2 posturi
Secția clinică gastroenterologie 1 post
Ambulatoriu integrat 2 posturi

Condiții specifice de participare la concurs:
– Diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea asistent medical generalist.
– Nu necesită vechime în specialitate

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • 16.10.2017-27.10.2017 – depunere dosare,
 • 03.11.2017 – selecție dosare,
 • 06.11.2017, ora 10:00 – afișare rezultate selecție dosare,
 • până în 07.11.2017, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 08.11.2017 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 09.11.2017, ora 10:00 – proba scrisă,
 • 10.11.2017, ora 10:00 – afișare rezultate la proba scrisă,
 • până în 13.11.2017, ora 10:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă,
 • 14.11.2017 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 15.11.2017, ora 10:00 – interviul,
 • 16.11.2017, ora 10:00 – afișare rezultate interviu,
 • până în 17.11.2017, ora 10:00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 20.11.2017 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 20.11.2017 – afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se obțin la sediul unității din str. Bernady Gyorgy nr. 6, camera 11 – Serviciul R.U.N.O.S, telefon 0771-786265/0365-882572.