Doar în primele 10 zile ale acestei luni echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Tîrgu Mureș a fost solicitat să intervină la 5 intervenții pentru asanarea, transportul și depozitarea a 2 bombe de aruncător cal. 60 mm, 2 proiectile explozive cal. 100 mm, a unei grenade defensive de mână, a unei bombe de aruncător cal. 82 mm și a 5 cartușe de infanterie.

Având în vedere lucrările agricole de toamnă care se desfășoară în această perioadă este posibil să fie găsite elemente de muniție neexplodate iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea’’ al județului Mureș este singura instituție abilitată prin lege să asaneze, transporte, depoziteze și să distrugă elementele de muniție rămase neexplodate din timpul conflictelor armate.

Așadar recomandăm persoanelor fizice şi juridice care iau cunoştinţă de existenţa muniţiilor să anunţe de îndată instituția noastră prin dispeceratul integrat de urgenţă (112), poliţia sau reprezentanți ai autorităților locale, după caz. Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice, să manipuleze ori să utilizeze muniţia neexplodată.

În cazul descoperirii elementelor de muniţie se interzice:

• ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe;
• comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase;
• lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;
• introducerea muniţiilor în foc;
• topirea elementelor metalice de muniţii;
• tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;
• folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte;
• utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii în scopuri artizanale;
• demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente;
• folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale acestora.

În zona în care sunt descoperite elemente de muniţie se interzice:

• accesul persoanelor şi animalelor;
• executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice de către persoane neautorizate;
• aprinderea focului deschis;
• executarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare.

Sursa: ISU Mureș