Întrucât funcţia publică de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a devenit vacantă, cu data de 17.01.2017, s-a solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul de organizare a concursului de ocupare, prin recrutare, a acestei funcţiei publice.

Începând cu data mai sus menţionată, funcţia publică în cauză a fost exercitată cu caracter temporar de doamna Stekbauer Andrea-Melinda, în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.3/16.01.2017 privind exercitarea temporară a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. Dat fiind faptul că, concursul de recrutare s-a finalizat fără ocuparea funcţiei din lipsa de
candidaţi, prin adresa nr.7202/06.04.2017, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru reluarea procedurii de recrutare iar, numirea temporară a doamnei Stekbauer Andrea-Melinda a fost prelungită cu 3 luni, până la data de 16.10.2017, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/29.06.2017 privind prelungirea exercitării temporare a funcţiei de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.

Cu adresa nr.56185/2017, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ne-a comunicat propunerea de numirea în funcţia pentru care a candidat a doamnei Miklea Hajnal Katalin, candidată declarată „admis” la în urma concursului de recrutare organizat în intervalul 26 – 28.09.2017. Potrivit prevederilor art.77, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis de către comisia de concurs va fi numit în funcţia publică pentru care a candidat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării propunerii de numire. Menţionăm că, conform prevederilor art.3, alin.(1), lit.”b” din Hotărârea Guvernului
nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, directorul general deţine funcţia de vicepreşedinte al comisiei pentru protecţia copilului, drept pentru care, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.135/31.08.2017 privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş, doamna Stekbauer Andrea-Melinda a fost nominalizată în calitate de vicepreşedinte al comisiei.

Prin urmare, numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş presupune modificarea actului administrativ mai sus amintit, în sensul înlocuirii doamnei Stekbauer Andrea-Melinda cu doamna Miklea Hajnal Katalin. Având în vedere cele de mai sus, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind
numirea doamnei Miklea Hajnal-Katalin în funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.

Comunicat CJ Mures