Ziua internațională pentru reducerea dezastrelor a fost instituită în 1989, la inițiativa Adunării Generale a Națiunilor Unite pentru promovarea unei culturi globale de sensibilizare a riscurilor și de reducere a dezastrelor.

Marcată la 13 octombrie, din 2009, Ziua internațională pentru reducerea dezastrelor marchează modul în care oamenii și comunitățile din întreaga lume depun eforturi pentru reducerea expunerii la dezastre și pentru conștientizarea gestionării riscurilor cu care se confruntă.

Campania din acest an urmărește să sporească gradul de conștientizare la nivel mondial privind acțiunile, politicile și practicile adoptate pentru reducerea expunerii la dezastre la nivel comunitar, contribuind astfel la salvarea locuințelor și a mijloacelor de subzistență.

Potrivit ONU, aceasta este o provocare considerabilă, care poate fi gestionată prin coordonare, cooperare și colaborare între părțile interesate.

Anul trecut a fost lansată campania „Sendai Seven”, care s-a axat pe cele șapte obiective ale Cadrului Sendai, adoptat la cea de-a treia Conferință mondială a ONU pentru reducerea riscului de dezastre. Primul dintre obiective a vizat reducerea ratei mortalității în urma dezastrelor. „Sendai Seven” a fost o oportunitate pentru toată lumea, inclusiv pentru guverne, grupuri comunitare, organizații ale societății civile, pentru sectorul privat, organizațiile internaționale și cele afiliate ONU, pentru a promova cele mai bune practici la nivel internațional, regional și național în toate sectoarele, pentru a reduce riscul de dezastre și al pagubelor materiale generate.

La cea de-a treia Conferință mondială a ONU pentru reducerea riscului de dezastre, care a avut loc în martie 2015, în Sendai, Japonia, a fost tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că dezastrele generează cele mai multe efecte la nivel local și au un mare potențial în a provoca pierderi de vieți omenești și probleme sociale și economice grave. Dezastrele cu debut brusc generează deplasarea a milioane de oameni în fiecare an.

La nivel local, capacitățile de răspuns și gestionare în caz de dezastre trebuie consolidate de urgență. Abordarea Cadrului Sendai are în vedere desfășurarea de acțiuni orientate pentru reducerea riscului dezastrelor, a riscului de dezastre la scară mică și la scară largă, cauzate de accidente provocate de om sau din cauze naturale, precum și a celor legate de mediu, a pericolelor și riscurilor tehnologice și biologice.

Prin Rezoluția 44/236 (22 decembrie 1989), Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a instituit Ziua internațională pentru reducerea dezastrelor naturale pentru a fi marcată în cadrul Deceniului internațional pentru reducerea dezastrelor naturale (1990-1999), în cea de-a doua zi de miercuri a lunii octombrie. În 2009, Adunarea Generală a ONU a revenit asupra datei prin Rezoluția 64/200, hotărând ca la 13 octombrie să fie marcată Ziua internațională pentru reducerea dezastrelor.

Sursa:agerpres.ro