In 19 septembrie, ora 11.00, la sediul aeroportului Transilvania Tirgu Mures, a fost semnat contractul cu Asocierea PORR Construct SRL și Geiger Transilvania SRL, pentru reparatia pistei.

In 7 septembrie 2017, s-a efectuat procedura de achiziţie publică având ca obiect „RK suprafețe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente )” – la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş a fost desemnată câştigătoare Asocierea PORR Construct SRL și Geiger Transilvania SRL. Valoarea de atribuire, în urma ofertei depuse de societatea comercială, este de 53.535.999,28 lei (cu TVA inclus).

Conform documentaţiei tehnice, lucrările prevăzute a fi efectuate vizează: reparația pistei de decolare-aterizare, refacerea căii de rulare, racordarea căii de rulare la pistă, refacerea platformei de îmbarcare –debarcare, refacere drum platformă, lucrări de marcare a suprafețelor de mișcare, lucrări de canalizare pluvială, separator de hidrocarburi, lucrări de balizaj și instalații electrice, lucrări de terasamente.

Lucrările vor trebui efectuate în termen de 108 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, din care 10 zile pentru mobilizare și 98 de zile pentru executarea lucrărilor).

Foto: Péter Ferenc