Apar informaţii interesante din dosarul înfiinţării Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş, recent trimis în instanţă de DNA. Potrivit rechizitoriului intrat în posesia STIRIPESURSE.RO, doi foşti miniştri ai Educaţiei, Ecaterina Andronescu şi Remus Pricopie, au fost audiaţi în secret, iar o persoană audiată în calitate de suspenct a afirmat că presiunile pentru înfiinţarea liceului veneau direct de la prim-ministru Victor Ponta.

Potrivit DNA, în cursul anului 2014, dar și anterior, o fundație și-a manifestat interesul de a înființa, în municipiul Tîrgu Mureș, o unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cu profil vocațional teologic romano-catolic și predare în limba maghiară, interes materializat prin mai multe demersuri efectuate pe lângă primăria Municipiului Tîrgu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

În acest context, la data de 12 septembrie 2014, inculpatul Someșan Ștefan, în calitate de inspector școlar general al I.S.J. Mureș, a emis, fără drept, o decizie prin care a dispus înființarea, începând cu anul școlar 2014-2015, a Liceului Teologic Romano – Catolic din Tîrgu Mureș, prin divizarea parțială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din același oraș și transferarea claselor cu specializarea „cultul romano-catolic” care funcționau în cadrul acestuia (4 clase cu un număr de 103 elevi) la unitatea școlară nou înființată.

În realitate, înființarea unităților de învățământ este atributul administrației publice locale și nicidecum al inspectoratelor școlare. Acest demers al inculpatului a avut drept consecințe: vătămarea intereselor legitime ale unității de învățământ divizată ilegal (diminuarea bazei materiale fără măsuri compensatorii etc.), vătămarea intereselor legitime ale elevilor de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkaș”, transferați la unitatea școlară nou înființată, a cărei înființare a fost ilegală, crearea unui folos necuvenit fundației respective, prin înființarea în mod ilegal a unității școlare mai sus menționate căreia i-a fost atribuită personalitate juridică.

DNA procedat la verificarea apărărilor inculpatului, sens în care au fost audiați suspectul DAVIDOV DARIA și martorii RÎNJA RODICA, PRICOPIE REMUS, ANDRONESCU ECATERINA și GLIGA VASILE, precum și la efectuarea unei percheziții informatice asupra telefonului mobil care s-a aflat în perioada de referință pentru cauză în posesia și folosința inculpatului, însă aspectele constatate nu au confirmat susținerile acestuia.

Astfel, cu privire la aceste aspecte, suspectul DAVIDOV DARIA, consilierul juridic al I.S.J. Mureș, a declarat:

(…) ţin să precizez că eu, în calitatea mea de consilier juridic al I.S.J. Mureş, i-am atras de foarte multe ori atenţia lui SOMEŞAN ŞTEFAN asupra faptului că prin multe acte pe care intenţiona să le emită sau le-a emis, încălca sau a încălcat prevederile legale, însă acesta nu a ţinut cont de atenţionările mele, ci şi-a continuat acţiunile şi şi-a dus la îndeplinire planurile fără a-i păsa în vreun fel de încălcarea legislaţiei. De altfel, atunci când am constatat că susnumitul, chiar şi în condiţiile în care eu i-am comunicat că prin actele sale încălca prevederile legale, a continuat să persiste în emiterea de acte ce nu erau conforme statutului său, am refuzat să le semnez, am refuzat să le avizez de legalitate.

Cu ocazia audierii mele ca martor din data de 14.10.2016, am exemplificat o parte din acele situaţii în care SOMEŞAN ŞTEFAN a emis acte administrative incompatibile cu funcţia şi statutul său, aşa după cum este şi cazul Deciziilor prin care a dispus înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic şi numirea lui TAMASI ZSOLT-JOZSEF pe funcţia de director al acestuia, fără a avea avizul meu de legalitate. Am refuzat efectiv să semnez acele acte fiindcă eu, în calitatea mea de consilier juridic am fost perfect conştientă că ele nu erau conforme cu prevederile legale în materie, însă SOMEŞAN ŞTEFAN le-a emis chiar şi contrar poziţiei mele.

În acest sens, arăt încă o dată că după ce am aflat de şedinţa C.A. din 19.08.2014, (care fusese convocată de SOMEŞAN ŞTEFAN pe timpul cât eu m-am aflat în concediu de odihnă, tocmai pentru că ştia că eu îmi exprimasem opoziţia faţă de înfiinţarea unei noi unităţi de învăţământ indiferent cum urma ea să se numească, fără respectarea prevederilor legale), şi de hotărârea luată în cadrul ei, am înţeles că susnumitul nu a făcut altceva decât să profite de poziţia sa de preşedinte al C.A. şi să îi dirijeze pe membrii acestuia după bunul său plac pentru a duce la îndeplinire planul de înfiinţare al acelui liceu. Din conţinutul procesului-verbal al şedinţei C.A. din 19.08.2014, rezulta că aceasta avusese loc „ca urmare a recomandării d-lui ministru al educaţiei naţionale, pentru adoptarea unei hotărâri în vederea emiterii Avizului conform, cu precizarea că M.E.N. va aproba înfiinţarea liceului teologic romano-catolic în regim de excepţie”.

De asemenea, am luat cunoştinţă şi despre trimiterea adresei nr. 5464 din 19.08.2014 către M.E.N., prin care dl. SOMEŞAN ŞTEFAN a solicitat aprobarea înfiinţării în regim de excepţie a Liceului teologic romano-catolic, adresă la care aşa după cum era de aşteptat, nu s-a comunicat niciun răspuns, deoarece M.E.N. nu are competenţa legală de a dispune înfiinţarea unei unităţi de învăţământ. Întrebată fiind dacă am văzut borderoul pe baza căruia a fost trimisă la Minister acea adresă, arăt că nu am văzut niciodată acel borderou, eu nu mă ocup de registratură şi prin urmare nu pot confirma dacă acea adresă a plecat efectiv din I.S.J. Mureş.

După ce am luat cunoştinţă de conţinutul celor două acte şi înscrisuri mai sus menţionate, am mers la dl. SOMEŞAN ŞTEFAN şi i-am spus clar că ele nu respectau prevederile legale în materie, că îl expuneau unui risc penal major. În acel moment, dumnealui mi s-a confesat efectiv şi mi-a spus despre toate presiunile care se făcuseră asupra lui pentru înfiinţarea acelui liceu şi atribuirea de personalitate juridică, atât de către factori politici locali, precum PETI ANDREI, BRASSAY ZSOMBOR, ILLES ILDIKO, cât şi de către factori de la nivel central, precum deputatul U.D.M.R. BORBELY LASZLO, ministrul educaţiei naţionale PRICOPIE REMUS şi chiar de către Primul Ministru al ţării de la acea vreme, PONTA VICTOR-VIOREL. De asemenea, SOMEŞAN ŞTEFAN mi-a spus cu acea ocazie că discutase respectiva problemă şi cu fostul ministru al educaţiei naţionale, d-na ECATERINA ANDRONESCU, cu ministrul apărării naţionale, DUŞA MIRCEA şi cu dl. deputat de Mureş, GLIGA VASILE, cu care făcea parte din aceeaşi formaţiune politică şi că aceştia îl sfătuiseră să cedeze pentru că înfiinţarea acelui liceu reprezenta o înţelegere făcută la nivel înalt, între guvernanţi, cu U.D.M.R.-ul. Dl. SOMEŞAN mi-a spus chiar că în discuţia pe care o purtase cu d-na ANDRONESCU, aceasta îl informase că din cauza opoziţiei pe care o manifesta faţă de înfiinţarea acelui liceu, Primul Ministru PONTA VICTOR-VIOREL îi ceruse deja ministrului educaţiei naţionale, PRICOPIE REMMUS, să procedeze la înlocuirea lui din funcţia de inspector şcolar general al I.S.J. Mureş, dar că acesta dăduse asigurări că va „rezolva” problema fără a-l înlocui pe SOMEŞAN.De altfel, pe fondul celor de mai sus, în data de 08.09.2014, pe baza adresei nr. 35.324, I.S.J. Mureş a comunicat Primăriei Mun. Tîrgu Mureş propunerea ca în anul şcolar 2014 – 2015, Liceul Teologic Romano-Catolic să funcţioneze ca structură a Colegiului Naţional „Unirea”, având în vedere că nu întrunea condiţiile de unitate şcolară cu personalitate juridică, condiţii prevăzute de art. 19, alin. 1 din Legea nr. 1/2011. Practic, SOMEŞAN ŞTEFAN, conştient că acea nouă unitate şcolară a cărei înfiinţare era dorită de U.D.M.R., nu îndeplinea nicio condiţie legală pentru atribuirea de personalitate juridică şi urmare a discuţiei purtată cu mine, în care i-am explicat că nu trebuie să îi fie deloc indiferent faptul că încălca legea, a trimis acea adresă către Primărie, încercând să tergiverseze înfăptuirea deplină a încălcării legii prin înfiinţarea acestui liceu şi atribuirea de personalitate juridică fără respectarea prevederilor legale.Ştiu însă că în zilele ce au urmat, SOMEŞAN ŞTEFAN a purtat acea discuţie cu ANDRONESCU ECATERINA, în care aceasta i-a spus despre ordinul de înlocuire al lui din funcţie, ce fusese dat de primul-ministru PONTA VIOREL-VICTOR lui PRICOPIE REMUS şi după ce a avut confirmarea acestui ordin printr-o discuţie purtată cu PRICOPIE REMUS, a ales să cedeze definitiv şi să dea curs dispoziţiilor ce i s-au dat. Astfel, în data de 12.09.2014, m-a chemat în biroul său şi mi-a cerut să redactez Decizia de înfiinţare a acelui liceu cu personalitate juridică, prin divizarea Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”, dar eu am refuzat să dau curs acelei dispoziţii, spunându-i că astfel nu se respectă prevederile legale, că I.S.J. Mureş nu are competenţa de înfiinţare a unei unităţi şcolare şi nici de divizare a alteia şi că această competenţă revine autorităţilor publice locale.Pentru că eu am refuzat să întocmesc un astfel de act, pentru că am refuzat efectiv să încalc legea prin ducerea la îndeplinire a ordinului ce îmi fusese dat de şeful ierarhic superior, am aflat că SOMEŞAN ŞTEFAN a chemat-o la dumnealui pe RÎNJA RODICA, căreia i-a dat aceiaşi dispoziţie iar aceasta a redactat după cum i s-a spus Decizia nr. 1145, prin care a fost înfiinţat Liceul teologic romano-catolic prin divizarea Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”.

Menţionez însă că după ce a primit respectiva dispoziţie, RÎNJA RODICA a venit în biroul meu şi mi-a spus despre ea, iar eu am mers în biroul lui SOMEŞAN ŞTEFAN şi i-am reproşat că pasase responsabilitatea întocmirii actului ilegal către susnumita, spunându-i că indiferent cine va întocmi acea Decizie, eu nu o voi semna de legalitate, fiindcă contravine prevederilor legale. Pe acest fond, al refuzului meu de a semna un astfel de act, nici RÎNJA RODICA nu şi-a consemnat numele şi nu şi-a pus semnătura pe acea Decizie înregistrată sub nr. 1145 din 12.09.2014.

Ştiu că în momentul în care i-a prezentat-o lui SOMEŞAN ŞTEFAN spre semnare, i-a precizat că nici dumneaei nu vrea să o semneze fiindcă excede prevederilor legale în materie, susnumitul i-a telefonat ministrului educaţiei, PRICOPIE REMUS şi i-a relatat despre refuzul „fetelor lui” de a semna acea Decizie şi că răspunsul primit din partea ministrului a fost unul lacunar : „- Ce să-i faci? Aşa-i în ziua de azi.”.

Concluzionând, arăt că respectiva Decizie a fost pusă de I.S.J. Mureş în circuitul civil fără să aibă aviz de legalitate, aşa cum impune legea. De altfel, actul în sine este nul de drept fiindcă emană de la o instituţie, de la o autoritate ce nu are competenţa legală de a-l emite. (…).

Practic, din punctul meu de vedere, arăt că indiferent de cele cuprinse în proiectul de reţea şcolară pe care Municipiul Tîrgu Mureş l-a înaintat în 20.01.2015 I.S.J. Mureş, în condiţiile inexistenţei unei documentaţii argumentative din partea autorităţilor administraţiei publice locale, în speţă a Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, privitoare la înfiinţarea în mod legal al acelui Liceu Teologic Romano-Catolic,inspectorul şcolar general avea obligaţia de a emite Avizul conform doar pentru unităţile de învăţământ care existau în mod legal şi avea obligaţia de a emite un refuz de emitere a Avizului conform pentru unitatea şcolară respectivă, care nu îndeplinea condiţiile legale. Precizez, că eu, după ce am luat cunoştinţă despre cele de mai sus, nu am mai manifestat nicio opoziţie faţă de cuprinderea acelui liceu în Avizul conform, nu i-am mai spus nimic pe această temă lui SOMEŞAN ŞTEFAN, în primul rând fiindcă mă aflam în faţa unui fapt împlinit, al cărui scop real fusese ascuns cu intenţie de susnumit în şedinţa de C.A. din 20.01.2015 şi în al doilea rând fiindcă eram efectiv sătulă de lupta pe care am dus-o fără niciun sprijin pentru respectarea legalităţii, văzând că toată lumea din jurul meu, cu mici excepţii se mulţumea a comenta în culise, dar nimeni nu avea curajul de a spune lucrurilor pe nume, respectiv de a se opune înfiinţării şi existenţei acelui liceu, doar din teama de a nu supăra concetăţenii de etnie maghiară.

Un alt exemplu de act emis de SOMEŞAN ŞTEFAN în numele I.S.J. Mureş, pe care eu am refuzat să îl semnez şi să îl avizez de legalitate pentru că încălca prevederile legale, a fost Decizia nr. 1385 din 31.08.2015. Aceasta este emisă ilegal de o autoritate, alta decât cea administrativă publică locală, ce nu are competenţa de înfiinţare sau desfiinţare a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, iar când afirm acest lucru am în vedere că înfiinţarea respectivului Liceu Teologic Romano-Catolic a fost dispusă de SOMEŞAN ŞTEFAN prin divizarea altor două unităţi de învăţământ, respectiv a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” şi a Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Practic, susnumitul nu doar că a încălcat legea înfiinţând acel liceu, dar a încălcat-o şi prin divizarea parţială a celor două unităţi de învăţământ mai sus menţionate, cu atât mai mult cu cât nu a expus această măsură în Consiliul de Administraţie al celor două unităţi de învăţământ menţionate. Ştiu că în acest sens exista un astfel de acord al C.A. de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, dar el privea anul şcolar 2014 – 2015. Acea decizie este nulă de drept după opinia mea, în condiţiile lipsei unui act administrativ emanat de la autorităţile publice locale prin care să se fi dispus atât înfiinţarea acelui liceu, cât şi divizarea celorlalte două unităţi de învăţământ.

Având în vedere cele de mai sus, pot spune fără să greşesc că Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureş a fost înfiinţat şi funcţionează şi în prezent în afara cadrului legal. Măsurile dispuse fără drept de SOMEŞAN ŞTEFAN prin Decizia I.S.J. Mureş nr. 1385 din 31.08.2015 au avut ca efect relocarea elevilor din 5 clase ale secţiei române din cadrul Colegiului Naţional „Unirea” în spaţii din alte unităţi de învăţământ, mai exact la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, mutare care consider că a reprezentat un factor de dezechilibru în funcţionarea Colegiului. Măsura relocării acelor elevi a fost luată pentru a fi eliberate spaţii de clasă pentru funcţionarea Liceului Teologic Romano-Catolic, o entitate de învăţământ care repet, nu exista la acel moment şi nici în cel de faţă în mod legal.

Prin cele de mai sus, doresc să îmi susţin nevinovăţia şi să subliniez că permanent, pe timpul colaborării mele cu SOMEŞAN ŞTEFAN, am încercat în mod constant să îl fac să înţeleagă că prin funcţia pe care o ocupă are obligaţia de a respecta prevederile legale, însă acesta nu doar că nu a dat curs sfaturilor mele, ci chiar a persistat în acţiunile sale ilegale.

În acest sens, îmi amintesc şi îmi doresc să mai precizez încă unul dintre exemplele de situaţie în care am refuzat să fiu părtaşă la un abuz comis de SOMEŞAN ŞTEFAN în luna ianuarie 2015, acela prin care susnumitul a procedat la înlocuirea d-nei BOAR TEODORA din funcţia de director al Colegiului Naţional „Unirea”. SOMEŞAN ŞTEFAN a dispus acea măsură fără a avea un cât de succint act justificativ al vreunei încălcări a legii de către respectiva doamnă profesor. Singurul înscris care stă la baza acelei înlocuiri din funcţie, este procesul-verbal de şedinţă al C.A. din 30.01.2015, când s-a consemnat că „dl. Someşan a propus, iar C.A. a votat în unanimitate” acea măsură din cauza „managementului defectuos care există la Colegiul Naţional „Unirea”.

Conştientizând că respectiva măsură era una total abuzivă şi că ori îi fusese impusă de cineva, ori reprezenta o „reglare de conturi” a lui SOMEŞAN ŞTEFAN, eu i-am pus în vedere acestuia cu ocazia acelei şedinţe de C.A., de faţă cu toţi ceilalţi participanţi la ea, că măsura pe care a luat-o nu este justificată prin niciun act din care să rezulte „managementul defectuos” invocat, însă dumnealui mi-a indicat să îmi văd de treaba mea, spunându-mi că măsura înlocuirii oricărui director din funcţie, este atribuţia lui. Din acest motiv, fiind perfect conştientă că s-a comis un abuz împotriva acelei BOAR TEODORA şi că I.S.J. Mureş nu dispunea de niciun act justificativ a „managementului defectuos” invocat de SOMEŞAN, cu care eventual să se apere în instanţă în cazul contestării acelei măsuri de către BOAR TEODORA, am refuzat să semnez procesul-verbal de şedinţă, lucru pe care l-au mai făcut inspectorii şcolari MUREŞAN LAVINIA-MIRELA, LUCA IULIA-ELISABETA şi contabilul şef RUŢĂ GABRIELA-FLORINA, care au înţeles că acea măsură nu era una corectă, legală şi în acelaşi timp etică, fiind luată în cursul anului şcolar. (…)”