Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a raspuns la o serie de intrebari referitoare la Varianta de Ocolire a municipiului Tirgu Mures, adresate de Kodok Márton, internautul care urmareste indeaproape evolutia lucrarilor, atat la VO Tirgu Mures (Corunca-Ernei) cat si la Autostrada A3. Vestile nu sunt foarte bune…

 • Va rog sa expuneti in ce stadiu se afla demararea procedurii pentru contractarea unui expert judecatoresc pentru solutionarea problemelor legate de obstructionarea Antreprenorului la podul de la km 0+270 peste paraul Poclos, din cauza proprietarului care nu permite accesul?
In zona podului de la km 0+270 a fost necesară aplicarea procedurii de executare silită, ca urmare a Impotrivirii unor foşti proprietari de a permite Antreprenorului să intre pe terenul respectiv. Astfel, pentru unul dintre proprietari a fost aplicată procedura de executare silită, iar pentru cel de-al doilea se aşteaptă încuviinţarea instanţei pentru demararea procedurii.
 • Antreprenorul a depus propunerea a doua solutii de modificare traseu pentru zona km 3+400? S-a aprobat proiectul tehnic pentru solutia aleasa de modificare traseu?
Antreprenorul a transmis o propunere de soluţie tehnică pentru devierea traseului în zona km 3+400 şi evaluarea implicaţiilor fmanciare. Această soluţie este în verificarea Inginerului din punct de vedere tehnic şi fmanciar.
 • Va rog sa expuneti in ce stadiu se afla expertiza, si ce concluzie a fost formulat cu privire la zonele mlastinoase comandate de Antreprenor?
Expertiza tehnică a fost fmalizată în luna august 2017. Conform expertizei există zone care trebuie consolidate (zonele mlăştinoase, zonele cu rambleuri şi debleuri înalte), terenuri de fundare care necesită îmbunătăţiri şi pamânturile din corpul rambleurilor care au nevoie de ranforsare.
 • Va rog sa expuneti in ce stadiu se afla lucrariile la pasajul de la km 2+415? Cand au fost oprite lucrariile? Ce blocaje sunt? Cand s-a reluat, sau este prognozat sa fie reluat?
Lucrările 1a Pasajul de la km 2+415 peste DJ135 sunt executate în proporţie de 80%. Restabilirea legăturii cu drumul pe care îl traversează acestea, implică mici modificări ale proiectului iniţial. Lucrările au fost soluţionate prin propuneri de soluţii tehnice şi Instrucţii de Şantier ale Inginerului.
 • Va rog sa expuneti toate motivele pentru care inca nu se lucreaza in zona intre DC20 (str. Tofalau) si DJ135 si termenii prevazuti pentru rezolvarea blocajelor pentru aceasta portiune.
intre Pasajul de la km 2+415 – DJ-135 şi cel de la km 9+602 – DC20 se lucrează. La Viaduct km 5+090, se execută şanţuri de gardă, excavaţii. Conform expertizei şi a notelor de constatare întocmite în şantier, lucrările de terasamente nu se pot executa până la stabilirea unor soluţii şi/sau întocmirea unui nou proiect (pe anumite zone).
 • Va rog sa expuneti toate blocajele actuale si termenul pentru rezolvarea lor.

Principalele blocaje actuale ale proiectului sunt:

– ritmul de execuţie scăzut şi mobilizarea necorespunzătoare a Antreprenorului;
– zonele care necesită exproprieri suplimentare termenul estimat de soluţionare este trimestrul rv 2017;
– zonele mlăştinoase termenul se va determina în funcţie de soluţiile acceptate;
–   terenuri de fundare cu capacitate portantă scăzută tratate în Expertiza Tebnică solicitată de Antreprenor;
– pământuri de umplutură necorespunzătoare – tratate în Expertiza Tehnică solicitată de Antreprenor;
–  ramblee înalte instabile – tratate în Expertiza Tehnică solicitată. de Antreprenor ;
–  deblee înalte neconsolidate – tratate în Expertiza Tehnică solicitată de Antreprenor.
 • In ce stadiu se afla expropierile suplimentare necesare?
Exproprieri suplimentare sunt în curs de rezolvare — termenul de soluţionare estimat este trimestrul IV 2017.
 • Ce penalizari au fost aplicate pana acum? Va rog sa specificati fiecare factura cu data, numar, valoare si data in care a fost achitata de antreprenor.
Până in prezent nu au fost aplicate penalităţi Antreprenorului, însă Beneficiarul a emis trei Revendicări aflate în curs de soluţionare.
 • Cate claim-uri au fost facute pina acum pe acest contract? Va rog sa precizati fiecare claim, data, numar, cine a facut claim-ul si valoarea in discutie, precum si stadiul actual al rezolvarii.
Exista 2 revendicări interimare detaliate ale Antreprenorului, care cuprind evenimentele de risc considerate de Antreprenor ca fiind atribuibile Beneficiarului. Acestea sunt în analiza Inginerului, astfel:
1.”Revendicarea Detaliată Interimară a Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de execuţie compensare financiară aferentă în conformitate cu Sub-Clauza 20.1 din Condiţiile Generale ale Contractului pentru perioada de analiză 9 octombrie 2014 — 29 aprilie 2016″ a fost determinată parţial de Inginer.
2. “Revendicarea Detaliată Interimară a Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de execuţie .şi compensare financiară aferentă în conformitate cu Sub-Clauza 20.1 din Condiţiile Generale ale Contractului pentru perioada de analiză 29 aprilie 2016-15 martie 2017” a fost transmisă la începutul lunii (01.09.2017), urmand ca aceasta să fie analizată. Avănd în vedere faptul că până 1n prezent nu avem o determinare finală pentru aceste revendicări, datele solicitate de dvs. nu pot fl puse la dispoziţie.
 • Care este progresul fizic si defalcat pe zonele DN15<->DC20(str. Tofalau)<->DJ135<->DN13?
Progresul fizic total este de aproximativ 35%, acesta fiind mai ridicat la structuri şi mai scăzut 1a terasamente (Lucrari de relocare/protejare utilităţi 90 %; Terasamente 16 %; Lucrări la podeţe 85 %; Lucrări la Poduri 70 %).
 • Care este data actualizata de finalizare a lucrarilor?
Data de finalizare, conform considerentelor rezonabile ale Inginerului, este 02 februarie 2018. Aceste considerente nu includ eventualele implicaţii ce ar rezulta din aplicarea recomandarilor din Expertiza tehnica comandată de către Antreprenor (aceasta fiind în analiza factorilor implicaţi în vederea luării unei decizii contractuale şi legale). Termenul de finalizare a lucrărilor, conform ultimului grafic de execuţie actualizat şi prezentat de către Antreprenor la data de 31 mai 2017 dar neaprobat de Inginer, este 29 aprilie 2019.
 • Va rog sa imi puneti la dispozitie varianta actuala a graficului de executie actualizat de antreprenor.
Acest tip de document este proprietatea Antreprenorului si nu poate fi pus la dispoziţia terţilor.
 • A fost somat Antreprenorul pentru mobilizare slaba, pe ce data? In caz ca nu va rog respectuos sa luati in considerare o vizita pe santier si somarea Antreprenorului.
În data de 24.05.2017 a fost emisă o inştiinţare de Remediere pentru mobilizare necorespunzătoare şi ritmul de lucru scăzut al Antreprenorului, cu termen de remediere 31 iulie 2017.