Pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în clădirea bibliotecii Teleki, pentru a reconferi funcționalitatea și valoarea culturală a sălii festive, consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o lucrare de specialitate pentru restaurarea picturii murale sub denumirea ”Restaurare frescă la Biblioteca Teleki-Bolyai – Conservarea picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-Bolyai”.

În cadrul lucrărilor de conservare se vor executa lucrări de decopertare a întregii suprafețe interioare a sălii, fixarea marginilor de tencuieli pentru consolidarea acestora, curățire mecanică și chimică a suprafețelor, și alte lucrări.

Valoarea investiţiei, conform devizului general, este de 243.746,00 lei ( inclusiv TVA 19%). Durata de realizare a lucrării este de 10 luni conform graficului întocmit de proiectant. Finanțarea investiției se va realiza din Bugetul Local al Consiliului Județean Mureș.

Sursa: CJ Mures