Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SOMEȘAN ȘTEFAN, la data faptelor inspector școlar general al Inspectoratul școlar Județean (I.S.J.) Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

— abuz în serviciu dacă funcționarul a urmărit obținerea unui folos pentru sine sau pentru altul (2 fapte din care una în formă continuată),

— uzurparea funcției (2 fapte),

și sub control judiciar a inculpatului TAMASI ZSOLT — JOZSEF, director al unității școlare denumită Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2014, dar și anterior, o fundație și-a manifestat interesul de a înființa, în municipiul Tîrgu Mureș, o unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, cu profil vocațional teologic romano-catolic și predare în limba maghiară, interes materializat prin mai multe demersuri efectuate pe lângă primăria Municipiului Tîrgu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

În acest context, la data de 12 septembrie 2014, inculpatul Someșan Ștefan, în calitate de inspector școlar general al I.S.J. Mureș, a emis, fără drept, o decizie prin care a dispus înființarea, începând cu anul școlar 2014-2015, a Liceului Teologic Romano — Catolic din Tîrgu Mureș, prin divizarea parțială a Liceului Teoretic ‘Bolyai Farkas’ din același oraș și transferarea claselor cu specializarea ‘cultul romano-catolic’ care funcționau în cadrul acestuia (4 clase cu un număr de 103 elevi) la unitatea școlară nou înființată.

În realitate, înființarea unităților de învățământ este atributul administrației publice locale și nicidecum al inspectoratelor școlare.

Acest demers al inculpatului a avut drept consecințe:

— vătămarea intereselor legitime ale unității de învățământ divizată ilegal (diminuarea bazei materiale fără măsuri compensatorii etc.),

— vătămarea intereselor legitime ale elevilor de la Liceul Teoretic ‘Bolyai Farkaș’, transferați la unitatea școlară nou înființată, a cărei înființare a fost ilegală,

— crearea unui folos necuvenit fundației respective, prin înființarea în mod ilegal a unității școlare mai sus menționate căreia i-a fost atribuită personalitate juridică.

În aceeași zi, inculpatul Someșan Ștefan a emis o altă decizie prin care începând cu data de 15 septembrie 2014, l-a numit în funcția de director al Liceului Teoretic Romano-Catolic pe inculpatul Tamasi Zsolt-Jozsef.

Ulterior, conștientizând caracterul ilegal al acestor decizii, inculpatul Someșan Ștefan a emis o altă decizie prin care a prorogat termenul prevăzut pentru înființarea respectivei unități de învățământ.

În continuare, la data de 26 ianuarie 2015, inculpatul Someșan Ștefan, cu încălcarea prevederilor legale, a emis, în numele I.S.J. Mureș, ‘Avizul conform privind reorganizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureș, pentru anul școlar 2015-2016’, în care la poziția 3 din tabel, a fost cuprinsă ilegal și unitatea de învățământ denumită ‘Liceul Teologic Romano-Catolic’.

De precizat este faptul că acest aviz nu îndeplinea nici pe departe condițiile legale, în cuprinsul său nefiind făcute precizări referitoare la modul de înființare a noii unități de învățământ, la numărul de elevi, la profilul și la structura unității de învățământ nou înființată prin divizare.

Mai mult, acordarea acestui aviz a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație din cadrul I.S.J. Mureș, ca urmare a comunicării, de către inculpat, a împrejurării — nereale — că ministrul de resort de la acea vreme și-ar dat acordul pentru înființarea acestui liceu.

Pe baza acestui aviz conform, printr-o hotărâre de consiliu local a fost aprobată reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureș, pentru anul școlar 2015-2016, în care la poziția 3 a fost introdus Liceul Teologic Romano-Catolic, ceea ce a condus la producerea consecințelor menționate mai sus.

Ulterior, la data de 31 august 2015, deși, potrivit normelor legale, inculpatul Someșan Ștefan nu deținea prerogative care să vizeze înființarea unor unități de învățământ preuniversitar (ci doar de acordare a Avizului conform, la solicitarea formulată de către autoritățile administrației locale) și nici prerogative pe linia autorizării provizorii de funcționare ori acreditării unor astfel de unități de învățământ, acesta a emis fără drept, în numele I.S.J. Mureș, o decizie prin care dispus, printre altele:

— înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic prin divizarea parțială a Liceului Teoretic ‘Bolyai Farkas’ și a Colegiului Național ‘Unirea’ Tîrgu Mureș,

— transferarea filierei vocaționale profil teologic, specializarea cultul romano-catolic de la Liceul Teoretic ‘Bolyai Farkas’ la unitatea școlară nou înființată,

— transferarea claselor I-VIII de la Colegiul Național ‘Unirea’ la acest nou liceu,

— transferarea autorizării de funcționare provizorie/acreditare acordate de Ministerul Educației Naționale Liceului Teoretic ‘Bolyai Farkas’ și Colegiului Național ‘Unirea’, respectiv a drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea, către unitatea școlară nou înființată Liceul Teologic Romano — Catolic.

În împrejurările de mai sus, ambii inculpați au permis, cu bună știință, funcționarea neautorizată provizoriu și neacreditată a unității de învățământ denumită ‘Liceul Teologic Romano-Catolic’ Tîrgu Mureș, pe parcursul anilor școlari 2015 — 2016 și 2016 — 2017, cunoscând că această unitate școlară nu deținea autorizări provizorii sau acreditări de funcționare de la Ministerul Educației Naționale. Acest lucru a condus la o vătămare a intereselor legitime ale cursanților unității școlare respective (care au fost puși în situația de a urma și absolvi cursurile unei unități de învățământ neautorizate și neacreditate, cu toate consecințele ce decurg de aici), precum și crearea unui folos necuvenit în favoarea Liceului Teologic Romano-Catolic și a fundației respective (prin această permitere a funcționării în afara legii).

Pe parcursul desfășurării urmăririi penale în prezentul dosar, decizia emisă de inculpatul Someșan ștefan a fost atacată în contencios administrativ atât de Municipiul Tîrgu Mureș cât și de o parte din părinții elevilor, în nume propriu, în calitate de membri ai Consiliului Reprezentativ al părinților din cadrul Colegiului Național ‘Unirea’.

Prin Hotărârea nr. 479/2017 din data de 13.07.2017 pronunțată de Tribunalul Mureș — Secția Contencios Administrativ și Fiscal s-a dispus anularea deciziei emise la data de 31 august 2015 a I.S.J. Mureș.

La data de 21 august 2017, având în vedere respectiva hotărâre judecătorească și ținând cont de neîndeplinirea condițiilor legale cu ocazia atribuirii autorizațiilor provizorii de funcționare ale celor trei clase de la Liceul Teologic Romano — Catolic din Tîrgu Mureș (una în anul școlar 2015-2016 și celelalte două în anul școlar 2016-2017), I.S.J. Mureș a solicitat Ministerului Educației Naționale ridicarea respectivelor autorizări.

Colegiul Național ‘Unirea’ din Tîrgu Mureș s-a constituit parte civilă în procesul penal

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Comunicat DNA Mures / Foto:colaj