Peste două treimi din unitățile de învățământ din mediul rural se confruntă cu cel puţin un factor de risc educațional, cum ar fi rezultate slabe la evaluarea națională, risc de abandon școlar, rate ridicate de absenteism și repetenție, și cu unul sau mai mulți factori de risc socio-educaționali, cum ar fi elevi proveniți din familii dezavantajate economic sau spații și dotări materiale insuficiente, conform studiului “Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural”, realizat de către Fundaţia World Vision România, la iniţiativa și cu finanțarea Fundaţiei Vodafone România. Studiul este reprezentativ la nivel național și a fost efectuat în perioada februarie – iulie 2017.

• Abandonul şcolar este prezent în 40% din unitățile de învățământ din mediul rural;
• Liceele, cele mai expuse la abandon școlar și absenteism;
• Două treimi din unităţile de învățământ au elevi din familii dezavantajate economic.

Studiul mai arată că şapte din zece unităţi de învățământ din mediul rural au elevi care repetă clasa, iar Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – are cel mai mare procent de repetenție.

În ceea ce privește proveniența elevilor din familii dezavantajate economic, două treimi (62,6%) din unităţile de învățământ au elevi cu dosar de bursă socială, elevi instituţionalizaţi sau elevi în plasament. Peste 15% dintre unităţi au semnalat nevoi privind îmbunătățirea dotării spațiului școlar, procentul cel mai ridicat fiind înregistrat în zona Sud Vest-Oltenia, unde peste un sfert dintre unităţi (27,8%) au nevoie de astfel de intervenţii.

Am inițiat acest studiu din nevoia de a identifica zonele în care Fundația Vodafone România va investi prin programele de educație, astfel încât acestea să aibă un impact real și vizibil. În mediul rural,mulți copii renunţă la şcoală, iar numeroși elevi se află în imposibilitatea de a urma un liceu sau o şcoală profesională din cauza sarăciei. Mai târziu, acești tineri se confruntă cu dificultăți în integrarea pe piața muncii și chiar în societate, aspecte pe care sperăm să le îmbunătățim cu ajutorul programelor pe care le vom derula”, a declarat Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.