În contextul convocării Ambasadorului român la Budapesta de către Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Ungariei pe tema Liceului Romano-Catolic de la Târgu-Mureș

Autoritățile centrale au în atenție situația acestei unități de învățământ pentru identificarea celor mai potrivite soluții care să răspundă interesului solicitanților și să fie conforme cadrului juridic în vigoare, în acest scop fiind instituit un dialog constant între autorități și persoanele interesate.

Autoritățile române sunt interesate de identificarea unor soluții care să asigure un real dialog intercultural, menit a promova toleranță și buna conviețuire interetnică la nivelul societății române și care să asigure o bună integrare a cetățenilor români, indiferent de etnie, în societatea română.

Totodată, trebuie ținut cont de faptul că orice instituție de învățământ din România trebuie să respecte fără excepție legea română, aceasta nefiind aplicată discriminatoriu pe criterii etnice, religioase sau de altă natură.

Condițiile înființării și funcționării acestui liceu reprezintă o chestiune ce ține de resortul instanțelor române, cu ale căror decizii nu se poate interfera, conform principiului independenței justiției.

Autoritățile române regretă transformarea acestui subiect, care nu afectează în nici un fel asigurarea dreptului la educație pentru minoritatea maghiară din România sau pentru persoanele de confesiune romano-catolică din România, în subiect de campanie electorală în Ungaria și sacrificarea, în numele unor interese politice, a dreptului elevilor la un învățământ de calitate, omologat conform normelor relevante aplicabile.

Orice încercare de prezentare a situației de la Liceul Romano-Catolic din Târgu-Mureș drept o nerespectare a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale este contrară realității, existând numeroase exemple de unități de învățământ la toate nivelurile de educație care confirmă asigurarea de către statul român la cele mai înalte standarde a dreptului la educație în limba maternă pentru minoritatea maghiară din România. Acest fapt este confirmat inclusiv de nivelul ridicat de vorbire a limbii maghiare de către persoanele aparținând minorității maghiare.

În ceea ce privește conexarea situației Liceului Romano-Catolic de la Târgu-Mureș de alte subiecte, precum sprijinul acordat aderării României la OCDE, aceasta este complet inadecvată, inamicală și contraproductivă. România îndeplinește criteriile pentru aderarea la această organizație, fapt recunoscut de parteneri, inclusiv de Ungaria, care a exprimat recent intenția de a susține candidatura României. În același timp, România respinge orice fel de abordare condițională în relația bilaterală.

Autoritățile române apreciază că această reacție a părții ungare contravine mesajelor de deschidere și cooperare care au marcat recentele contacte bilaterale și își exprimă speranța în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state în spiritul unei relații de parteneriat strategic real și pe baza respectului reciproc.

Comunicat Ministerul Afacerilor Externe