Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.

În prima sesiune, niciun mureșean nu a depus cerere pentru această formă de sprijin, a arătat directorul Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură Mureș, Ovidiu Săvâșcă:

“Cererile de finanțare pentru această măsură sunt pe bază de proiecte. Se depune proiectul la APIA și se selectează pe baza punctajului obținut, după modelul AFIR-ului. Deci această măsură nu este, așa cum este obișnuită lumea cu plățile directe de la APIA, pe baza unei declarații de suprafață, etc, pe această măsură de primă împădurire se vor declara eligibile sau neeligibile proiectele, selectate pe baza punctajului, la nivel național.” 

Beneficiarii schemei pot fi deținători publici și privați de teren agricol și formele asociative ale acestora.

Sursa:RTM / Foto:apia.ro