Aplicarea legii privind salarizarea unitară la Consiliul Judetean Mures

Ca urmare a intrării în vigoare la începutul lunii Iulie a Legii Salarizării Unitare, Consiliul Judeţean Mureş trebuia ca în cadrul şedinţei ordinare a acestei luni să adopte o hotărâre pentru punerea în aplicare a acesteia. Conform prevederilor legale hotărârea adoptată astăzi stabileşte salariile de bază şi coeficienţii de ierarhizare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş pe principiul menţinerii salariilor de bază în plată la nivelul lunii iunie.

In medie, persoanele din conducere au venituri lunare de baza de circa 3.000 de euro. Presedintele CJ Mures are un salariu de baza 13.050 lei, secretarul judetului de 11.500 lei, directorul executiv 10.500, arhitectul sef 10.800 lei.

Cu privire la îndemnizaţiile consilierilor judeţeni, art.40 din Legea nr.153/2017 stabileşte
faptul că, „Îndemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru
participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din îndemnizaţia lunară a
primarului, preşedintelui consiliului judeţean […] după caz”, îndemnizaţie care, la acest
moment, este în sumă de 13.050 lei

La nivelul personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate există situaţii în care se înregistrează creşteri de până la 50% a salariilor de bază pentru acele persoane care erau încadrate cu un salariu foarte mic, respectiv muncitori, şoferi, personal de curăţenie.

Pentru funcţiile publice din cadrul DGASPC Mureş va exista o creştere de până la 10% a salariului de bază pentru echilibrarea nivelului acestora cu salariile de bază similare din alte instituţii publice.

MS / Foto:colaj imagini