Consiliul Local Ungheni se va întruni azi pentru a aproba încheierea unui acord de parteneriat în vederea realizării proiectului de modernizarea drumurilor judeţene DJ 142 şi 151 B între Ungheni – Târnăveni.

Acordul de parteneriat, care nu presupune nicio sarcină financiară pentru orașul Ungheni, este un document în absența căruia cererea de finanțare a proiectului de reabilitare din fonduri europene nerambursabile. Consiliul Județean Mureș a încheiat deja astfel de acorduri cu municipiul Târnăveni și comunele Mica și Gănești pentru a se putea depune solicitarea de finanțare

Valoarea acestui proiect este de peste 31 milioane de euro.

Acordul de parteneriat cu orașul Ungheni este singurul care mai trebuie emis pentru ca autoritatea publică județeană să poată depune în data de 13 iulie ora 15.00 cererea de finanțare însoțită de documentația aferentă pentru a putea beneficia de finanțare europeană.

Conform Ghidului specific 6.1, în cazul în care un traseu al unui drum judeţean parcurge un municipiu, un oraş sau o comună ce asigură continuitatea traseului, se va încheia un Acord de parteneriat între unitatea administrativ-teritorială (UAT) Judeţ şi UAT Municipiu/Oraş/Comună, dacă prin proiect se intervine pe respectiva porţiune sau pe suprafeţe (aflate în proprietatea respectivei localităţi) adiacente drumului judeţean pentru a realiza/moderniza piste de biciclete, trotuare, staţii de călători, etc.

Practic, prin acordul de parteneriat, UAT traversată de drumul judeţean modernizat, îşi dă acordul cu privire la măsurile ce se impun cu prilejul efectuării lucrărilor de modernizare a drumului judeţean în interiorul municipiului/ oraşului/comunei, dar şi pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului definanţare, iar AM POR se asigură de faptul că lucrările se vor derula în condiţii optime, modernizarea drumului judeţean ce le parcurge fiind în interesul locuitorilor respectivelor comune şi obiectiv specific al POR.

Biroul de presă al Consiliului Județean Mureș / Foto:arhiva