Administrația Fondului pentru Mediu a analizat primele 50 de dosare pentru Județul Mureș în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice — ‘Casa Verde Clasic’ pentru perioada de înscriere 10 — 24 octombrie 2016.

Lista persoanelor fizice acceptate în cadrul Programului ‘Casa Verde Clasic’ a fost publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea dedicată Programului ‘Casa Verde Clasic’ — Persoane fizice. Lista persoanelor fizice admise în cadrul programului, pentru Județul Mureș, poate fi consultată la link-ul acesta.

Persoanele fizice — titulare de contract declarate admise sunt așteptate să se prezinte cu CI/BI în termen de 60 de zile de la data de 4 iulie 2017, la sediul A.P.M. Mureș, Str. Podeni, Nr. 10, pentru semnarea contractelor. Neprezentarea titularilor de contract în termenul specificat constituie renunțarea la finanțare, conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice — Sesiunea 2016.

Analiza dosarelor va continua, respectându-se același algoritm și anume, ordinea numărului de înregistrare și ordinea alfabetică a județelor.

Informații suplimentare se pot obține la A.P.M. Mureș, Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu, tel.: 0265314984, int. 123, persoană de contact: Ioana Baciu.

Comunicat – APM Mureș / Foto:arhiva