La şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş, din data de 27 iunie 2017, a fost repus pe tapet şi votat, printre altele, şi noul Regulament de Organizare şi Funcţionare a CL Tirgu Mures. Singura modificare efectuată de către majoritatea UDMR-PNL-PSD, faţă de luna noiembrie când a fost respins, a fost scoaterea acelui articol care îngrădea dreptul de a filma şedinţele de plen.

Cu toate acestea, proiectul a rămas profund antidemocratic, în sensul restrângerii libertăţii consilierilor locali, prin limitarea timpului la luări de cuvânt şi restrângerea dreptului de a depune amendamente. Consilierii POL au fost singurii care au votat împotriva noului Regulament şi vor sesiza Prefectura pentru a notifica acest proiect, care nu este legal în opinia lor. Dar să le luăm pe rând:

  • Introducerea unor politeţuri obligatorii, care pun consilierii în postura de a încălca permanent Regulamentul şi care, pe lângă natura lor aberantă, au rolul de a crea ilegalităţi din partea celor care nu vor respecta următoarea formulă de adresare: „Domnule Președinte, Domnule Primar, Stimați Viceprimar(i), Stimați colegi”; „se va pronunța numele întreg a celui pomenit precedat de apelativul „domnul” sau „doamna”, iar la sfârşit sintagma „Vă mulţumesc”. Deci dacă se spune doar „Dragă domnule Peti, dragi colegi” şi la sfârşit „Să sperăm că va fi bine” în loc de „Vă mulţumesc”, înseamnă că s-a încălcat Regulamentul şi consilierul primeste avertisment, poate fi chemat la ordine, eliminat din sala de şedinţă sau exclus temporar de la lucrările consiliului.

 

  • S-a diminuat durata luării de cuvânt la fiecare punct de pe ordinea de zi de la 5 minute şi maxim 2 minute în replică, la 2 minute şi maxim 1 minut în replică. Modificarea nu e ilegală, dar arată o majoritate UDMR-PNL-PSD, care preferă înţelegeri de culise în detrimentul dezbaterilor, unii motivând şi că şedinţele sunt prea lungi din cauza acestor luări de cuvânt. Nu credem ca vreun consilier local UDMR-PNL-PSD să fi spus în campania electorală că vrea şedinţe scurte, pentru că se grăbeşte acasă şi problemele comunităţii îi răpesc mult timp.

 

  • S-a introdus „supremaţia comisiilor” la proiectele unde există amendamente. Prin această modificare se încalcă prevederile OUG nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, act suveran oricărui Regulament local, care la articolul 43 spune că „Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor”. În varianta aprobată de UDMR-PNL-PSD se introduce sintagma „Materialul agreat în consens în comisii”, care se supune la vot înaintea amendamentelor propuse în plen de către consilieri. Prin asta se încalcă/limitează dreptul consilierilor locali de a depune amendamente.

Sursa:oameniliberi.com