Măsurile care trebuie întreprinse în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

Având în vedere că în perioada iunie-septembrie 2017, pe raza județului Mureș sunt prognozate de către ANM temperaturi ridicate extreme, vă amintim din prevederile Legii. nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperature extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

În situația în care se înregistrează temperaturi de peste 37°C, sau depășirea pragului valoric de 80 unități ale indicelui de confort termic (temperatură-umiditate), angajatorii sunt obligați să ia următoarele măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber:

a) reducerea intensității și ritmului activităților fizice;

b) asigurarea ventilației la locurile de muncă;

c) alternarea efortului dinamic cu cel static;

d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.

Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților sunt necesare următoarele:

e) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;

f) asigurarea echipamentului individual de protecție;

g) asigurarea de dușuri.

Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, vor lua următoarele măsuri:

h) reducerea duratei zilei de lucru;

i) eșalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la ora 11,00 și după ora 17,00, în cazurile prevăzute la art. 4;

j) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Măsurile de la punctele h) la j) se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioada de cel puțin două zile consecutiv.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme angajatorii vor lua următoarele măsuri:

k) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;

l) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

m) trecerea, după posibilități, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

ITM Mures – Inspector șef, jrs. Mureșan Andrei / Foto:legestart.ro