Grupul Milvus Tirgu Mures – Mulțumim tuturor celor care și-au arătat interesul față de Bursa oferită de noi. În total, am primit 20 de proiecte din toată țara. După o analiză sintetică a temelor propuse, iată lista proiectelor care vor beneficia de finanțare în acest an:

Păun Georgiana Elena – Estimarea distribuției potențiale a viperei de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) în Podișul Transilvaniei utilizând modele de nișă ecologică

Cîșlariu Alina Georgiana – Evaluarea stării de conservare a populațiilor de Ligularia sibirica din Nord-Vestul României

Oana Morozan – Măsuri pentru conservarea in situ a endemitului carpatic “paiusul lui Porcius” (Saussurea porcii) din Rezervartia Biosferei Muntii Rodnei

Borbély Edina – Mesteacănul pitic (Betula nana) ca relict glaciar în Tinovul Luci

Sotek Alexandru – Populațiile de Euscorpius carpathicus din România: studii integrate de ecologie și taxonomie moleculară

Lőrincz Csanád Endre – Studiul morfologic și genetic al subspeciilor șopârlei de câmp (Lacerta agilis)

Petronel Spaseni – În căutarea de noi populații de Vipera ursinii moldavica în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Györkös Péter – Studiul morfologic și genetic al gușterului (Lacerta viridis)

Fuciu Cătălin – Evaluarea şi monitorizarea populaţiilor de ciuvică (Glaucidium passerinum) şi minuniţă (Aegolius funereus) din zona Păltiniş

Rădac Ioan-Alexandru – Specii noi de bruchide (Insecta: Coleoptera) și heteroptere (Insecta: Hemiptera) alogene în România și Republica Moldova

Cuantumul cumulate al finanțărilor din acest an se ridică la 16 657 RON.