Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș reamintește că până la data de 31 mai 2017, inclusiv, fermieri care au solicitat subvenții în cadrul Campaniei 2017 au posibilitatea să facă modificări în cererile unice de plată depuse, fără aplicarea de penalități.

Astfel, solicitanții pot completa și depune la Centrul Județean respectiv Centrele locale ale APIA Mureș următoarele formulare:

1. Schimbarea declarației de suprafață pentru anul 2017 (formularul M1), prin care se pot face următoarele modificări:

— mărirea suprafaței unei parcele/subparcele deja declarate;

— schimbarea culturii;

— divizarea parcelei în subparcele;

— modificarea numărului blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren;

— modificarea suprafeței unei parcele deja adăugată prin formular M2.

2. Completarea declarației de suprafață pentru anul 2017 (formularul M2)

Prin completarea Formularului M2 se poate:

— adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii inițiale;

— înscrie pachetul/varianta în declarația de suprafață, atât pentru parcele nou adăugate, cât și pentru parcele existente în declarația de suprafață, dar pentru care anterior nu erau solicitate măsuri de dezvoltare rurală;

— aplica bifa aferentă pachetului/variantei/subpachetului/grupului de pachete/submăsurii din cadrul M10, M 11, M 13, M 214, după caz.

Modificările cererilor unice de plată prin depunerea celor două formulare M1 și M2 se fac în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

Suprafețele sunt justificate de documente doveditoare ale utilizării terenului.

Declarația privind completarea cererii în IPA-Online se completează și se semnează de către fermier inclusiv în cazul modificărilor M1 și M2 (parte integranta a cererii unice de plată).

3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părți dintr-o parcelă din declarația de suprafață, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parțială de suprafețe) (formularul M3), conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 809/2014.

O cerere unică de plată poate fi retrasă în totalitate sau parțial în orice moment, în scris. Dacă APIA a informat deja fermierul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din cererea unică de plată, dacă APIA a avertizat fermierul cu privire la intenția sa de a efectua un control la fața locului sau dacă, în cadrul unui control la fața locului, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce privește acele părți din cererea unică de plată care sunt implicate.

4. Declarația de retragere totală a suprafeței din cererea de plată 2017

Retragerea întregii suprafețe declarată de fermier în cererea de plată se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai puțin în situațiile precizate la punctul 3.

5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societății, fără a se modifica CUI-ul (formularul M4) se depune de către fermier, fără penalități, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la emiterea Deciziei de plată.

Documente anexate M4: după caz, la solicitarea de modificare a datelor cererii:

— copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / nume / adresa;

— dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării datelor bancare.

Modificarea datelor cererii ca urmare a schimbării formei de organizare.

În acest caz se completează ‘Cererea pentru transfer de exploatație/schimbarea formei de organizare’ care se depune de către fermier la CL/CJ al APIA Mureș, fără penalizări, în orice moment după depunerea cererii unice de plată până la finalizarea controlului administrativ. Acest tip de modificare se notifică în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției ei.

Documente anexate:

— copie certificat de înregistrare / respectiv dovada radierii, după caz;

— dovadă coordonate bancare.

6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în Campania 2017 este luată în considerare oricând, mai puțin în situațiile de la punctul 3.

Comunicat APIA Mures