Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare de ieri decontarea din bugetul județean a sumei de 399.000 lei pentru plata serviciilor sociale efectuate de organizații non-guvernamentale în sistem rezidențial. Este vorba despre acele servicii care au fost prestate începând cu 1 ianuarie și până la finalul lunii curente.

În ceea ce privește finanțările nerambursabile acordate de autoritatea județeană pentru acțiuni de tineret, consilierii au aprobat activitățile care vor fi eligibile pentru a primi finanțare. Consiliul Judeţean Mureş a organizat în data de 04 mai 2017 o întâlnire cu reprezentanţii unui număr de 19 organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret. Discuţiile purtate cu reprezentanţii ONG-urilor de şi pentru tineret prezenţi la întâlnire au avut ca punct de plecare Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, cu specificarea ca suma alocată de Consiliul Judeţean să fie utilizată pentru activităţi de tineret în care să nu fie incluse activităţi culturale şi sportive, astfel de activităţi putând fi finanţate în cadrul programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile, în domeniul cultură şi respectiv, sport. Astfel, vor fi finanțate activitățile constând în susţinerea participării active a tinerilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, cu o atenţie particulară către adolescenţii şi tinerii care, din diferite motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi.

Consilierii județeni au aprobat bilanțul pentru anul 2016 al Sc Parc Industrial Mureș S.A. Potrivit datelor financiare, în cursul anului trecut societatea a înregistrat venituri de aproximativ 1,5 milioane de lei. Profitul înregistrat de societate este de aproape 2 ori mai mare faţă de anul precedent (359 041 lei profit brut în 2016 faţă de 187 722 lei în anul anterior).

De asemenea, consilierii au aprobat programul de interes public judeţean ”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”. Obiectivul general al proiectului derulat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” îl constituie îmbunătăţirea capacităţii calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Mureş. Bugetul total al programului este de 560.600 lei, din care contribuţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş este de 323.600 lei, iar a Judeţului Mureş de 237.000 lei, sume care vor fi utilizate pentru achiziţionarea de dispozitive şi echipamente specifice, în vederea îmbunătăţirii activităţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor la nivel judeţean.

În regim de urgență consilierii județeni și-au exprimat acordul ca în acest an distincția ALAE să fie acordată sopranei Virginia Zeani, născută la Solovăstru, județul Mureș, în cadrul evenimentului ”Festivalul Virginia Zeani” ce va avea loc la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș în perioada 22-26 iunie 2017.

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş