Avocatul Poporului solicită Primăriei Nadeș, judetul Mures, conducerii Școlii din Nadeș și Inspectoratului Școlar Județean Mureș luarea de măsuri pentru înlăturarea oricăror cauze ce pot genera un pericol pentru elevi – Recomandările sunt urmarea incidentului în care o elevă a căzut în fosa septică din curtea școlii.

Avocatul Poporului a emis Recomandări către conducerea Școlii din Nadeș, Primăria Nadeș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în care solicită, între altele, luarea de măsuri imediate și concrete pentru înlăturarea oricăror cauze care pot genera un potențial pericol pentru elevi: acces persoane străine în incinta unităților școlare, semnalizarea adecvată a unor lucrări de reparații ce au loc în incinta unităților școlare, prevenirea condițiilor care pot genera apariția unor epidemii, boli infecțioase; asigurarea, de către Primăria Nadeș, a tuturor condițiilor privind baza materială a unității de învățământ, realizarea lucrărilor de împrejmuire a căilor de acces și a controlului accesului în școală la nivelul minim, pentru înlăturarea oricăror situații care ar putea genera incidente similare; acordarea în totalitate, de către Primăria Nadeș, a suporturilor financiare, materiale și implicarea altor entități teritoriale, precum Poliție Locală, SMURD, etc. în situații de urgență, în vederea asigurării bunei funcționări a Școlii Gimnaziale Nadeș, cu unitatea aparținătoare Școala Gimnazială țigmandru; demararea, de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, de activități pentru controlul și monitorizarea calității învățământului cu respectarea standardelor și indicatorilor de performanță privind furnizarea de servicii de calitate în cadrul procesului educațional la nivelul Școlii Gimnaziale Nadeș și ale unităților arondate, precum și pentru unitățile școlare din raza de competență, inclusiv prin conlucrare concretă cu autoritățile administrației publice locale; dispunerea de măsuri concrete, de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, pentru prevenirea oricăror situații care pot genera un pericol pentru securitatea și sănătatea copiilor și a personalului didactic și nedidactic.

Recomandările sunt urmarea sesizării din oficiu și anchetelor efectuate de către Avocatul Poporului, după ce mass-media a semnalat, în lună martie 2017, cazul unei eleve din clasa pregătitoare, în vârstă de 7 ani, din cadrul Școlii Gimnaziale Nadeș-țigmandru, jud Mureș, care, în timpul pauzei, a căzut în fosa septică din curtea școlii, spațiu neîngrădit, acoperit cu un capac, dar nesigilat și neasigurat.

În urma anchetelor efectuate de către Avocatul Poporului, s-a constatat, între altele, că imobilul Școlii Gimnaziale din Nadeș, atât în partea exterioară, cât și în unele spații interioare, nu este adecvat desfășurării procesului educațional, aflându-se într-o stare de degradare medie/accentuată; curtea școlii are aproximativ 50% din suprafață betonată, dar aflată într-o stare avansată de degradare, care reprezintă un real pericol pentru elevi. Partea de ‘spațiu verde’ a curții școlii este, în realitate, un teren viran cu foarte multe denivelări, având o porțiune neîngrădită, pe amplasamentul fostelor latrine/wc-uri exterioare — demolate de autoritatea locală imediat după incident, dar care, în continuare, reprezintă un potențial pericol, deoarece acoperirea locașului acestora s-a făcut cu un strat subțire de pământ, fără să fie vidanjat. S-a mai constatat, în timpul anchetelor, că Primăria Nadeș, imediat după incident, în aceeași zi, a procedat la demolarea latrinelor (wc-uri exterioare) aflate într-o stare avansată de degradare, însă locul rămâne un pericol, până la executarea unor lucrări de acoperire a acestuia cu materiale adecvate, pentru a evita surparea și ridicarea unui gard în vederea evitării pătrunderii/ieșirii din incinta școlii a persoanelor, animalelor, etc. Primăria Nadeș nu a respectat prevederile legale în ceea ce privește asigurarea executării lucrărilor care au rămas nefinalizate, ca urmare a continuării proiectelor respective prin finanțări diferite, aspect aplicabil în special acestei spețe. În cadrul anchetelor, reprezentanții Avocatului Poporului au mai constatat că Inspectoratul Școlar Județean Mureș cunoștea situația referitoare la condițiile în care elevii își desfășoară activitatea, în cadrul Școlii Gimnaziale Nadeș—țigmandru, întrucât, printr-o adresă (nr.10539/23 noiembrie 2016), inspectorul școlar de zonă a informat conducerea inspectoratului despre situația existentă: lipsa apei potabile, starea curții școlii, lipsa geamurilor și a ușilor, aspecte care reprezintă un real pericol pentru securitatea și sănătatea copiilor. Totodată, inspectorul a apreciat că, în această unitate școlară, există, oricând, posibilitatea izbucnirii unor epidemii, din cauza acestor condiții improprii — fiind semnalate cazuri de boli infecțioase la copii și cadre didactice. Astfel, deși erau cunoscute aspectele care au și generat acest incident grav, Inspectoratul Școlar Județean Mureș nu a dispus o măsură concretă pentru prevenirea unor incidente de genul celui petrecut.

Întregul conținut al Recomandărilor poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea Recomandări — 2017.

Matei Vîrtosu, Purtător de cuvânt – AVOCATUL POPORULUI

Foto: colaj imagini arhiva