Publicam gratuit anuntul primariei Tirgu Mures pentru informarea celor care doresc sa participe la licitatie. Nu credem ca este un anunt “publicat de forma” cu vreo anumita “dedicatie” si nici ca se stie numele concesionarului. -MS

Municipiul TÎRGU-MUREŞ organizeaza LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

în vederea concesionării pe o perioadă de 49 ani a unei suprafeţe de teren de 632 mp aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu Mureş, care urmează a fi mobilată astfel:

– extinderea spaţiului din str. Bartok Bela  nr.2 şi amenajarea spaţiilor verzi, pe o suprafaţă de 268 mp, şi
– amenajarea unor locuri de parcare (28 locuri de parcare X 13mp/loc de parcare), pe o suprafaţă de 364 mp.

În vederea participării la licitaţie, ofertanţii interesaţi sunt invitaţi, începând cu data de 11.05.2017  la sediul instituţiei, din P-ţa Victoriei nr. 3, cam. 85, de luni până joi între orele 800-1030  pentru cumpărarea caietului de sarcini în valoare de 50 de lei.

Lista actelor doveditoare, privind calităţile şi capacităţile cerute persoanelor fizice şi juridice interesate, este cuprinsă în partea a doua din Caietul de sarcini – Instrucţiuni pentru ofertanţi.

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, camera 13, până la data de 08.06.2017, ora 12.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor, perioadă în care preţul ofertei este ferm.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din P-ţa Victoriei nr.3, camera 45, la data de 09.06.2017, ora 12.

Persoanele interesate de achiziţionarea caietului de sarcini se vor prezenta cu o cerere în care vor fi specificate datele de contact: adresă de corespondenţă, telefon, fax şi adresă email.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268.330 int. 274.

Sursa:tirgumures.ro / Foto:punctul.ro