Update 15:12 – Asa cum ne-am asteptat, au votat amanarea pentru luna iunie 2017, iar in iunie vor amana probabil pentru iulie si tot asa cum procedeaza de 11 luni de cand s-a constituit actualul consiliu local! Data estimata de noi pentru desemnarea unui reprezentant in proces este: Pastele Cailor! 

Va redam integral, in randurile de mai jos, expunerea de motive privind necesitatea privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş, care sa reprezinte interesele orasului in procesul care se afla pe rol la tribunal si care are ca scop principal recuperarea posibilului prejudiciu de milioane de lei de la inculpatul Dorin Florea. Proiectul este inclus in sedinta CL de astazi de la ora 14.00. Revenim cu amanunte dupa sedinta. – MS

“Potrivit prevederilor art. 57 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, coroborat cu art. 2 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată, municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, viceprimarul fiind ales cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie, din rândul membrilor acestuia.

Dat fiind faptul, că în urma alegerilor locale de la data de 5 Iunie 2016 în cadrul şedinţei de constituire a noului Consiliu Local Municipal Tîrgu Mureş din 24.06.2016 s-a amânat adoptarea hotărârii privind alegerea viceprimarilor pentru următoarea şedinţă, contrar acestei decizii consiliul local nu şi-a ales viceprimarii nici până la momentul supunerii spre dezbatere şi adoptare a prezentei hotărâri. Din acest motiv Municipiul Tîrgu Mureş nu are viceprimar ales nici după trecerea unei perioade de 11 luni de la începerea noului mandat al consiliului local, existând din acest motiv deja serioase deficienţe în ceea ce priveşte funcţionarea autorităţii publice locale.

Totodată este cât se poate de evidentă şi situaţia în care neavând un viceprimar ales, în momentul de faţă nu există nicio persoană care să poată reprezenta municipiul Tîrgu Mureş în calitate de persoană vătămată / parte civilă în dosarul penal nr. 1757/96/2015 al Tribunalului Harghita şi în dosarul penal nr. 1883/102/2016 al Tribunalului Mureș, cele două procese fiind de luni de zile tergiversate, iar pe zi ce trece fiind tot mai imposibil orice demers pentru recuperarea eventualelor prejudicii la bugetul local.

Primarul este cel care are calitatea de reprezentant legal al Municipiului Tîrgu Mureş, însă şi calitatea de inculpat în dosarul penal nr. 1883/102/2016, iar pe fondul existenţei acestui conflict de interese privind deţinerea simultană a calităţii de inculpat şi de reprezentant legal al persoanei vătămate. Or din cauza faptului că acest conflict nu se poate fi înlăturat altfel, se impune necesitatea şi oportunitatea alegerii unui viceprimar care să reprezinte interesele Municipiului Tîrgu Mureș și a Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș în cele două dosare mai sus menţionate în ceea ce priveşte recuperarea eventualelor prejudicii în cuantum de 7.053.000 lei respectiv 1.182.520 lei .
Lipsa viceprimarilor nealeşi a condus totodată şi la crearea unei situaţii nelegale, imorale cu care se confruntă autoritatea publică locală: în loc ca Municipiul Tîrgu Mureş să fie reprezentat de viceprimar alături de primar – aşa cum prevede dealtfel şi legea – în momentul de faţă „atribuţiile” de reprezentare ale autorităţii publice locale Tîrgumureşene în relaţia cu cetăţenii îi revin domnului Maior Sergiu Claudiu, care îndeplineşte funcţia contractuală de consilier personal al primarului în conformitate cu prevederile Art. 66 alin 4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. În ciuda stării de incompatibilitate confirmate deja prin două sentinţe judecătoreşti ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizii prin care i s-a aplicat şi măsura interdicţiei de a ocupa o funcţie publică sau demnitate aleasă, dincolo de implicarea continuă în activitatea autorităţii publice locale şi prin influenţarea actului administrativ public fără a deţine vreo funcţie publică, folosindu-se abuziv de calitatea de “consilier personal al primarului”, această persoană a continuat să îşi construiască atât în mediul politic, cât şi în mediul de afaceri, dar mai ales în mass-media locală o imagine de persoană de neatins, aflată deasupra legii, tratând cu o ignoranţă desărvârşită prevederile impuse prin sentinţa judecătorească rămasă definitivă. Maior Sergiu Claudiu în ciuda interdicţiei impuse de a ocupa o funcţie publică sau aleasă, în momentul de faţă este cel mai mediatizat personaj public din Municipiul Tîrgu Mureş prin anunţuri plătite în presă din banii publici ai bugetului local. În sensul realizării acestor prerogative, folosindu-se în mod abuziv de calitatea sa de “consilier personal al primarului”, dânsul se prevalează şi se atârnă permanent de instituţia Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş în toate apariţiile sale publice, făcând declaraţii în numele instituţiei, exploatând totodată în interes propriu infrastructura, resursele umane şi bugetare ale Municipalităţii Tîrgu Mureş, procedând în sensul construirii unui cult al personalităţii prin care dânsul se expune în faţa opiniei publice ca “lider suprem şi de neatins al oraşului” care conduce, dirijează şi decide totul în Municipiul Tîrgu Mureş, manifestând un total dispreţ faţă de lege şi proceduri, hotărând inclusiv subordonarea unui întreg aparat administrativ al primăriei şi a întregii instituţii a Consiliului Local propriilor interese.

Pentru înlăturarea acestei situaţii de fapt care contravin principiilor funcţionării unui stat de drept democratic, precum şi cu scopul de a reveniri la o stare de normalitate în ceea ce priveşte aducerea la îndeplinire al actului administrativ public, în opinia mea este imperios necesar să alegem din rândul consilierilor locali cel puţin o persoană care să îndeplinească funcţia unui viceprimar şi obligaţiile legale care îi revin conform legislaţiei în vigoare.

Faţă de cele expuse, propunem efectuarea procedurilor legale de alegere a unui viceprimar, cu adoptarea unei hotărâri a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş corespunzătoare, în condiţiile Legii nr. 215/2001, O.G. nr. 35/2002, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş adoptat prin Hotărârea nr. 37/2010 şi supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat”.

E X P U N E R E  D E  M O T I V E pe fondul proiectului de hotărâre privind alegerea unui Viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş – I N I Ţ I A T O R, Hermann Mark Christian, Consilier local municipiul Tirgu Mures