I.G.S.U. a desfășurat în perioada 18-21 aprilie a.c., un amplu exercițiu, la nivel național, pentru testarea și verificarea unor echipamente din componența sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă – PROCIV 2017.
În data de 20 aprilie începînd cu ora 10:05, în localitățile din județul Mureș a fost declanșat mecanismul de înștiințare a autorităților privind iminența producerii unor evenimente deosebite și au fost acționate echipamentele dedicate de avertizare/alarmare a populației din zone posibil a fi afectate de dezastre, prin intermediul semnalelor acustice.
În urma exercițiului și ca urmare a constatărilor din teren la nivelul județului situația se prezintă în felul următor:
– 177 echipamente de avertizare/alarmare funcționale;
– 12 echipamente de avertizare/alarmare din 10 UAT nu au funcționat, 8 dintre ele având probleme tehnice, iar 4 UAT –uri au avut probleme la primirea mesajului.
– timpul mediu de răspuns, la nivelul județului, pentru acționarea echipamentelor de avertizare/alarmare a fost de 20 min 15 sec.
Pe timpul exercițiului au fost implicate 105 persoane care în urma primirii mesajului au pus în funcțiune echipamentele de avertizare/alarmare de la nivelul localităților/agenților economici.
La finalizarea exercițiului având în vedere că nu au asigurat înștiințarea/alarmarea populației 3 UAT – uri au fost sancționate cu amendă în cuantum de 6000 lei, iar un UAT a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5000 lei deoarece nu a menținut în stare de operativitate echipamentele de înștiințare-alarmare.
94 de UAT și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător, dar în unele dintre acestea zona de audibilitate este deficitară. În situații reale/exerciții, după orele de program, timpul de înștiințare-alarmare al populației crește semnificativ.
Mulțumim pe această cale populației că a urmat instrucțiunile primite și mass mediei pentru implicarea în mediatizarea exercițiului.

Comunicat ISU Mures