Comisia desemnată de preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, pentru a analiza cauzele care au dus la suspendarea curselor de pasageri de pe Aeroportul Transilvania, şi-a finalizat raportul. Documentul a fost analizat de către aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, sub aspectul măsurilor care se impun a fi luate.
În urma acestei analize au fost identificate, în 5 situaţii, indicii cu privire la săvârşirea unor fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni prin urmare, atât Raportul, cât şi Nota întocmită de Serviciul juridic, au fost comunicate organelor de cercetare penală, respectiv Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu-Mureş, în cursul zilei de astăzi cu solicitarea de a proceda la cercetarea faptelor, încadrarea juridică a acestora, identificarea şi tragerea la răspundere a făptuitorilor.
Pentru evitarea periclitării rezultatului cercetărilor, precum şi protejarea intereselor legitime atât ale Regiei, cât şi ale posibilelor părţi implicate, supuse acestor cercetări, aspectele cuprinse în aceste documente nu vor fi făcute publice.
Raportul Comisiei a fost comunicat Consiliului de Administraţie al Aeroportului „Transilvania” cu solicitarea de a remedia deficienţele de ordin administrativ constatate şi de a informa lunar autoritatea publică tutelară asupra măsurilor întreprinse.
„Starea de fapt constatată ne-a determinat să sesizăm organele de cercetare penală, motiv pentru care Consiliul Judeţean Mureş a înaintat autorităţilor competente toate documentele din care rezultă posibile încălcări ale legii, aceste autorităţi fiind singurele în măsură să stabilească vinovăţia sau nevinovăţia. Aeroportul Transilvania este prioritatea zero a Consiliului Judeţean Mureş şi vom face tot ce depinde de noi pentru ca problemele actuale să fie depăşite şi locuitorii din judeţul Mureş, şi nu numai, să beneficieze de un Aeroport la cele mai înalte standarde” – a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc.

Consiliul Judeţean Mureş a iniţiat demersurile pe care le implică atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect refacerea pistei. Documentaţia de atribuire a fost transmisă Autorităţii Naţionale de Achiziţii Publice pentru a fi validată. După acest pas va fi publicat anunţul de participare.

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş