Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș aduce la cunoștință producătorilor agricoli că în data de 12 aprilie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253, Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.

Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), și intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a. Dețin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 și maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) la data depunerii cererii;

b. Au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 — 31 martie 2016;

c. Să dețină Registrul Individual al Exploatației (RIE) cu cod ANSVSA;

d. Produc și livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.

Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Cererile pentru această schemă de ajutoare de adaptare excepțională destinată producătorilor de lapte se depun la Centrul Judetean APIA Mureș până la data de 2 mai 2017, inclusiv, însoțite de următoarele documente (care se prezintă și în original):

a. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică;

b. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;

c. Copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii;

d. Copie de pe prima și ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploatație la data depunerii cererii;

e. Extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate și înregistrate la data depunerii cererii detaliat pe crotalii;

f. După caz copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoțire a mărfii și/sau de pe dispoziția de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

g. După caz:

copie de pe cel puțin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017;

copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea directa datată în anul 2017;

copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe cel puțin o dispoziție de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017

copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ;

h. Dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie.

Plățile pentru ajutoarele de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

Comunicat de presă – APIA Mureș / Foto:click.ro