În cursul anului 2015, SC DARINA COM SRL a realizat o construcţie ilegală pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureş, fără a avea încheiat un contract de concesiune/închiriere pentru acest teren şi fără a deţine o  autorizaţie de construire (AC) valabilă. Construcţia a fost realizată prin desfiinţarea mai multor locuri de parcare.

Construcţia reprezintă o extensie/anexă a restaurantului achiziţionat de SC DARINA COM SRL în Târgu Mureş, B-dul 1848 nr. 57-59 (lângă Ansamblul artistic MUREŞUL), având destinaţia “depozit şi centrală termică” (Foto 1, 2 şi 3) şi a fost realizată odată cu reamenajarea restaurantului, care a constat în lucrări de amenajări interioare şi închidere terasă, executate de asemenea fără AC valabilă.

Ilegalitatea execuţiei lucrărilor a fost reclamate în luna septembrie 2015 de fostul consilier local Tibor Jozsa, reprezentanţii Poliţiei Locale întocmind procesul verbal de contravenţie nr. 85/2015 prin care au dispus intrarea în legalitate a construcţiei, lucrările fiind finalizate la acea dată.

În urma analizei efectuate asupra documentaţiilor depuse de SC DARINA COM SRL pentru “Amenajări interioare şi închidere terasă existentăintrare în legalitate“, la 29.03.2016, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (CTATU) de la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Mureş a agreat varianta care prevede posibilitatea acoperirii terasei şi a închiderii provizorii pe timpul iernii, deşi în realitate terasa era închisă definitiv (Foto 4 şi 5). Documentaţia, în neconcordanţă cu realitatea din teren, a fost întocmită de SC ARHIEDIL SRL, sub semnătura arhitectului Geza Keresztes, unul dintre membrii CTATU (în fapt, membrii acestei comisii se ajută reciproc în avizarea unor proiecte, care de obicei sânt în afara/la limita legii, astfel toţi investitorii din oraş apelează la aceştia pentru a fi sigur de aprobarea acestor documentaţii).

Cu toate acestea, fără respectarea prevederilor legale în materie de eliberare a unor autorizaţii de funcţionare, la 18.05.2016, a fost întocmit Referatul nr. 28.862 (aprobat de  Iulian Ciontea, şef Serviciu Autorizări Activităţi Economice, şi Felicia Giurcanu, director executiv Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale), prin care s-a propus eliberarea autorizaţiei de alimentaţie publică pentru restaurantul DARINA de pe B-dul 1848 nr. 57-59, deşi la acea dată reprezentanţii societăţii comerciale în cauză nu deţineau AC pentru modificările interioare efectuate şi pentru închiderea terasei, iar pentru construcţia (extinderea) realizată pe domeniul public nu deţineau nici AC şi nici contract de concesiune/închiriere încheiat cu Primăria Municipiului Târgu Mureş.

În baza referatului menţionat a fost emisă Dispoziţia primarului municipiului Târgu Mureş nr. 1572 din 19.05.2016 privind aprobarea Autorizaţiei de alimentaţie publică nr. 1863 din 19.05.2016.

Oare nici până în prezent SC DARINA COM SRL nu a obţinut AC pentru aceste două lucrări, iar primăria nu a luat nicio măsură pentru reglementarea situaţiei juridice a terenului ocupat ilegal cu anexa restaurantului?!

În aceste condiţii, este evident faptul că primăria “favorizează” societăţi comerciale agreate, care nu îndeplinesc prevederile de autorizare, asumându-şi eventualele probleme ce pot apărea în timpul funcţionării acestora (vezi cazul Colectiv), dar care sponsorizează constant evenimentele organizate de primărie cu bani, produse alimentare, spaţii de cazare a diferiţilor “oaspeţi” ai primăriei din oraşele înfrăţite sau a meşterilor populari etc.

Neluarea unor decizii în favoarea legii (conform prevederilor legale pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare şi a celor de alimentaţie publică), în cazul acestor societăţi comerciale, pot fi puse şi din perspectiva faptului că funcţionarii primăriei cu atribuţii în domeniu deţin, la rândul lor, prin  intermediul membrilor de familiei, societăţi comerciale, care funcţionează ilegal?

Astfel, Adriana Lupu, şef Birou Control Activităţi Economice din cadrul Poliţiei Locale, care ar trebui să solicite retragerea autorizaţiei de alimentaţie publică pentru nerespectarea prevederilor legale, deţine, prin intermediul şotului Orlando Lupu, complexul Casa Adria, în cadrul căruia funcţionează restaurantul Cabana Lupilor, edificat fără autorizaţie de construire, dar a obţinut autorizaţie de alimentaţie publică cu complicitatea colegilor din primărie.

De asemenea, Ciontea Iulian, şef Serviciu Autorizări Activităţi Economice, deţine, prin intermediul mamei sale şi împreună cu Constantin Oprică (un subordonat al lui Adriana Lupu), un magazin de vânzare a vinurilor în cartierul Dâmbu Pietros, fără a avea autorizaţie de funcţionare.

La rândul său, Felicia Giurcanu, directorul executiv al Direcţiei Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale (care, până în urmă cu cca. 1 an de zile, a ocupat funcţia de şef Serviciu Autorizări Activităţi Economice), deţine de mai mult timp, prin intermediul soţului, magazine de bijuterii în centrul municipiului Târgu Mureş (Topaz, Opal), care bineînţeles au fost autorizate la vremea respectivă în baza unor referate întocmite chiar de aceasta.

Este evident că Felicia Giurcanu “protejează” diferiţi patroni de firme agreate de conducerea primăriei sau de ea personal, având în vedere că a fost însărcinată cu organizarea diferitelor evenimente la nivel de primărie – de ex. Festivalul vinului şi artei meşteşugăreşti – pentru organizarea cărora obţine sponsorizări în produse sau bani de la aceste firme. În aceste condiţii, cum ar putea să refuze Felicia Giurcanu semnarea referatelor prin care se emit în mod ilegal autorizaţii de funcţionare pentru firmele care sponsorizează primăria?

Deşi toate aceste situaţii sunt cunoscute de cei din conducerea primăriei, aceştia nu i-au nicio măsură pentru demiterea respectivilor şefi. De ce?