Conform tradiţiilor, comunitatea maghiară din municipiul nostru serbează în fiecare an la 15 Martie, sub denumirea Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, începutul revoluţiei din 1848.

Revoluția Maghiară din 1848 a fost un eveniment important al istoriei Ungariei din epoca modernă, considerat ca unul din fundamentele identității naționale a poporului maghiar. Prin reformele sociale adoptate, a fost punctul de pornire al transformărilor burghezo-democratice din societatea maghiară; prin luptele sale de autoapărare a devenit parte a mitologiei naționale. Revoluția Maghiară de la 1848 a fost parte organică a valului revoluționar din acel an, având legătură cu alte revoluții din Europa și revoluții din Imperiul Austriac, fiind singura dintre acestea care a evoluat spre direcția opoziției militare de succes. Importanța puterii revoluționare e demonstrată și prin faptul că ea nu a putut fi înăbușită decât prin intervenția militară a Rusiei. Practic, evenimentele revoluționare și războiul revoluționar din anii 1848-49 reprezintă unul din cele mai importante conflicte militare din istoria maghiară.

Cele 12 puncte ale revoluției – Să fie pace, libertate și înțelegere!

 1. Dorim libertatea presei, desființarea cenzurii
 2. Guvern responsabil în Buda-Pesta
 3. Adunare Națională anuală la Pesta.
 4. Egalitate în fața legii în chestiunile civile și religioase.
 5. Gardă națională.
 6. Plata dărilor de toți deopotrivă.
 7. Desființarea iobăgiei.
 8. Curte cu juri, pe baza egalei reprezentativități.
 9. Bancă Națională.
 10. Armata să depună jurământul pe Constituție, militarii maghiari să nu fie duși înafara țării, militarii străini să părăsească țara.
 11. Deținuții politici de stat să fie eliberați.
 12. Uniune.

Egalitate, libertate, fraternitate!

Sursa:Wikipedia.org