Se concesioneaza Statia de Tratare Mecano-Biologica de la Sînpaul!

A fost elaborat și aprobat de consilierii județeni Mures, studiul de fundamentare privind decizia de concesionare a activităţii de tratare mecanică şi biologică în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş – SMIDS.

Urmează lansarea procedurii de licitaţie deschisă.

Documentul aprobat astăzi stabileşte o perioadă de maxim 6 ani pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii Stației de Tratare Mecano Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş.

La Sînpaul este construită o staţie de tratare mecano-biologică şi un depozit ecologic de deşeuri cu o capacitate de cinci milioane de metri cubi, din care prima celulă va avea o capacitate de 1,25 milioane de metri cubi.